Lansohet projekti “Qeverisje përfshirëse për personat me aftësi të kufizuar”

Personat me nevoja të veçanta janë të diskriminuar dhe udhëheqësit lokal e qendror nuk janë të njoftuar sa duhet për nevojat dhe kërkesat që ka kjo kategori e shoqërisë. Kështu u tha gjatë prezantimit të projektit “Qeverisje përfshirëse për personat me aftësi të kufizuar”, të organizuar nga shoqata “Handikos” në Ferizaj.

Menaxherja e ‘’Handikos’’-it në Ferizaj Xhemile Murseli, tha se ky projekt synon përfshirjen e personave me nevoja të veçanta në jetën ekonomike, sociale e politike.

“Projekti ka në fokus zhvillimin e strategjisë komunale për personat me aftësi të kufizuar, një dokument publik i rëndësishëm, i cili do të mundësoj dhe të krijoj mundësi të barabarta për personat me aftësi të kufizuara për përfshirjen e tyre në jetën ekonomike, sociale, kulturore e politike”,tha Murseli.

Ndërsa, kryesuesja e Kuvendit Komunal të Ferizajt Kristina Gashi-Bytyqi, tha se do të angazhojnë ekipe nga secila drejtori që të hartojnë strategji në mënyrë që ky projekt të gjejë zbatim.

“Qeveria lokale në krye me kryetarin Agim Aliu do të mundohet që t’iu dalë në ndihmë gjithmonë personave me nevoja të veçanta duke u ofruar mbështetje në realizimin e këtij projekti por edhe të projekteve të tjera që kanë për qëllim realizimin e kërkesave që janë jetike për personat me nevoja të veçanta, për përmirësimin e kushteve dhe mirëqenien e kësaj kategorie”, tha Gashi- Bytyqi.

Në komunën e Ferizajt nuk dihet saktë se sa është numri i personave me aftësi të kufizuar, përkundër faktit që në vitin 2016  ishte marrë një iniciativë për identifikimin e personave me aftësi të kufizuar, mirëpo një gjë e tillë nuk ndodhi për shkak të mungesës së burimeve njerëzore e financiare.

Leave a Comment

Your email address will not be published.