Diskutohet draft rregullorja për të drejtat e fëmijëve

Në praninë e një numri të konsideruar të qytetarëve, kryesisht fëmijë, u mbajt diskutimi publik i Draft Rregullores Komunale për realizimin e të drejtave të fëmijëve përmes sistemit qeverisës komunal miqësor për fëmijë. Para të pranishmëve rregullorja u prezantua nga kryesuesja e Kuvendit Komunal Kristina Gashi- Bytyqi.

“Dispozitat e kësaj rregulloreje zbatohen për të gjithë fëmijët, veçanërisht për fëmijët më të përjashtuar dhe më të cenuar (pavarësisht racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë, mendimit politik apo ndonjë mendimi tjetër, origjinës kombëtare, përkatësisë etnike, pasurisë, aftësisë së kufizuar, prejardhjes familjare të fëmijëve, prindërve të tyre apo kujdestarëve ligjor) dhe shtrihet në të gjitha institucionet të cilat janë nën administrimin e komunës së Ferizajt apo veprojnë në nivel komunal”, tha Gashi-Bytyqi.

Në këtë diskutim, zyrtarë komunal nga Drejtoria e Arsimit dhe Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, elaboruan aspekte të këtij dokumenti duke e quajtur një hap para në plotësimin e kritereve të nevojshme për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të fëmijëve.

“Po ndihem i privilegjuar se kohët e fundit po i vëmë disa korniza, disa baza ligjore që na mundësojnë për një avancim sa më të madh për të drejtat e fëmijëve,  çdoherë duke pasur parasysh dëgjimin e kërkesave të fëmijëve, por edhe të jenë në procese vendimmarrëse të komunës. Kjo rregullore ngrit edhe nivelin e përgjegjësisë së institucioneve për të qenë më llogaridhënës”, tha Ibush Bakolli, zyrtar i Drejtorisë së Shëndetësisë.

Ndërkaq të pranishmit, për të cilit as ekzekutivi e as legjislativi nuk ishin kujdesur që t’i pajisnin me material të kësaj rregulloreje, nuk patën ndonjë interesim të shtuar për të kontribuar në këtë debat publik.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.