Pushteti krenohet për transparencë, shoqëria civile e kritikon

Publikimi i një liste të disa lejeve ndërtimore për objekte të larta të banimit në Ferizaj, ka bërë që pushteti të krenohet me rritjen e nivelit të transparencës komunale. Por, kësisoj nuk po vlerëson shoqëria civile. Drejtues të organizatës  “Iniciativa për Progres”, kanë deklaruar se kjo listë e publikuar është gjysmake, pasi që nuk tregon hollësi për lejet e dhëna sipas ligjeve në fuqi. Albulena Nrecaj drejtoreshë e INPO-s, ka thënë se ky veprim është vetëm një hap i vogël drejt transparencës.

“Organizata INPO përmes takimeve me drejtorin e Urbanizmit qysh në fillim të marrjes së mandatit ka avokuar që këto leje të bëhen publike, por të bëhen publike në një format i cili është i gjenerueshëm dhe përmes të cilit mund të kërkohen edhe linçe të tjera. Nëse e shohim listën ajo është e kopjuar dhe e publikuar në ueb faqe si fotografi, mirëpo s’ka ndonjë link që nëse e klikon çon deri tek leja e lëshuar për të parë realisht se çfarë përmban vendimi. Po ashtu, këtu mungojnë edhe lejet e ndërtimit të kategorisë së parë, komuna është e obliguar t’i publikoj të gjitha llojet e lejeve jo vetëm ato të kategorisë së dytë”, tha Nrecaj.

Në anën tjetër, kryetari i komunës së Ferizajt Agim Aliu, tha se shoqëria civile duhet të kënaqet që për herë të parë komuna e Ferizajt ka publikuar dokumente të tilla.

“Ndoshta kjo mund të jetë e pamjaftueshme për shoqërinë civile, por ne kemi dashtë të japim mesazhin e qartë, të jemi komuna dhe qeverisja transparente. Nuk na pengon të shtojmë edhe kërkesa të reja dhe gjithçka çka është e mundur të plotësohet që ajo do të bëhet transparente. Të gjitha lejet që janë lëshuar nga qeverisja jonë janë publikuara, e ato të tjerat që kanë qenë para nesh ne nuk mund të japim llogari për to”, tha Aliu.

E, kur flitet për transparencë, INPO sjellë edhe fakte të tjera. Albulena Nrecaj tha se sot janë bërë 2 muaj që kur kanë kërkuar qasje në dokumente zyrtare në komunën e Ferizajt e përgjigje ende nuk kanë marrë.

“Organizata INPO me 4 qershor ka bërë kërkesë për qasje në dokumente zyrtare, pikërisht në Drejtorinë e Urbanizmit, ku ka kërkuar që t’i jepen të gjitha lejet për periudhën janar-31 maj 2018 dhe komplet lejet e lëshuara gjatë vitit 2017, e për të cilën INPO nuk ka marrë kurrfarë përgjigje zyrtare edhe pse të gjitha afatet ligjore për të na ofruar qasje në këto dokumente kanë kaluar. Po ashtu INPO ka bërë edhe ankesë tek Avokati i Popullit ashtu sikurse është e paraparë me ligj procedura e ankimimit. Pra, këtë nuk e shohim më shumë si gatishmëri të pushtetit për të publikuar dhe për të qenë transparent, por më shumë për shkak të presionit të shoqërisë civile, qytetarëve dhe grupeve të interesit, pushteti po del me disa publikime sa për t’i pushuar zërat në një kohë të caktuar“, tha Albulena Nrecaj.

Përveç tjerash, INPO ka vlerësuar se lista e publikuar dje pas orarit të punës, është një shkas për të hulumtuar më thellë përmbajtjen e disa afateve ligjore në dhënien e lejeve, ku sipas kësaj OJQ-je, vërehet që komuna ka pasur qasje selektive ndaj investitorëve që kanë aplikuar për këto leje ndërtimi.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

728X90
728X90