Hapet Qendra e Karrierës në shkollën e mesme ”Zenel Hajdini”

Në shkollën e mesme të Agrobiznesit dhe Teknologjisë ”Zenel Hajdini” në Ferizaj, u hap sot Qendra e Karrierës. Kjo qendër e cila ka për qëllim ndërtimin e marrëdhënieve ndërmjet punëdhënësve, shkollave dhe nxënësve, u vlerësua si një nga investimet më të duhura që ka pasur viteve të fundit në këtë institucion arsimor. Koordinatori i kësaj qendre Hyzri Hyseni, njëherit edhe njëri nga trajnerët, tha se përmes ligjëratave që do të zhvillohen në këtë qendër, krahas mësimit të rregullt nxënësit do të kenë mundësi t’i përmirësojnë shkathtësitë për menaxhim të karrierës, ndërlidhjen me tregun e punës, shkëmbimin e informacioneve mbi tregun e punës, si dhe shumë gjëra që lidhen me punësimin.

“Për momentin kjo qendër do të funksionoj vetëm për nxënësit tanë, por edhe për ata të cilët kanë braktisur shkollën e Agrobiznesit dhe Teknologjisë, si dhe ata që e kanë përfunduar shkollën e mesme tek ne. Pra, të gjithë këta nxënës dhe ish-nxënës do të kenë mundësi t’i ndjekin ligjëratat nga trajnerët dhe më pas ata do të aftësohen mjaftueshëm për t’iu qasur tregut të punës”, tha Hyseni.

Në përurimin e Qendrës së Karrierës morën pjesë përfaqësues të nivelit qendor e lokal, përfaqësues të bizneseve të këtushme, si dhe udhëheqës të shkollave të ndryshme të kësaj komune.

“Ministria e Arsimit është e fokusuar që nxënësit pas përfundimit të shkollës së obliguar t’i orientoj nëpër shkolla profesionale, gjë që në politikat tona kemi arritur që mbi 50 për qind në shkollat e mesme t’i orientojmë nëpër këto institucione arsimore, për arsye se është një mundësi për lidhje më të mirë dhe më të lirë për tregun e punës”, theksoi zëvëndësministri i Arsimit Azem Guri.

“Investimi në arsim padyshim që është nga investimet më të rëndësishme për zhvillimin e vendit dhe shoqërisë në përgjithësi, por investimi në aftësimin profesional tashmë është bërë edhe kërkesë e kohës”, tha drejtori i Arsimit në Ferizaj Afrim Llabjani.

“Uroj që hapja e këtyre qendrave mos të ngelet vetëm nëpër shkolla të mesme profesionale, por që të funksionojnë edhe nëpër shkolla fillore, sepse aty fillojnë hapat e parë të orientimit të nxënësve nëpër profesione”, tha drejtori i shkollës ”Zenel Hajdini”, Abdullah Imeri.

Hapja e Qendrës së Karrierës në shkollën e mesme të Agrobiznesit dhe Teknologjisë në Ferizaj, është financuar nga Zyra Zvicerane në Kosovë.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.