Shoqëria civile kritikon pushtetin lokal për mungesë të bashkëpunimit

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile në bashkëpunim me Organizatën Iniciativa për Progres, kanë prezantuar studimin e “Indeksit Kosovar për Shoqëri Civile 2018″, i cili vlerëson gjendjen e shoqërisë civile në Kosovë, në baza periodike. Sipas këtij studimi, shoqëria civile vazhdon të mbetet një faktor shumë i rëndësishëm në demokratizimin e vendit, duke u renditur ndër akterët më të besueshëm pas Policisë dhe FSK-së.

Dren Puka, drejtor i Programit për Hulumtim dhe Avokim, tha se ”Indeksi Kosovar për Shoqëri Civile 2018” ka identifikuar edhe problemet me të cilat ballafaqohet shoqëria civile, disa nga të cilat janë zvogëlimi i fondeve të huaja për këto organizata, por edhe mungesa e transparencës në ndarjen e fondeve publike.

“Si të gjetura kryesore të këtij edicioni është se përkundër që ekziston një numër shumë i madh i OJQ-ve të regjistruara në Kosovë, megjithatë numri aktiv i organizatave të shoqërisë civile  sillet diku rreth 1 mijë OJQ. Për më tepër financimi i organizatave të shoqërisë civile vërehet se ka një rënie të financimit, më pak marrin fonde nga donatorët e huaj, në anën tjetër fondet publike për OJQ janë rritur, niveli qëndor dhe komuna japin më shumë fonde për OJQ-të, megjithatë kjo në raport me donacionet e huaja prapë është më e vogël, pasi shumat totale janë dukshëm më të vogla, po ashtu ka rënë numri i organizatave të shoqërisë civile që marrin pjesë në hartim të ligjeve dhe politikave”, tha Puka.

Kurse, përfaqësuesit e shoqërisë civile në Ferizaj, si problem thelbësor përmendën mungesën e bashkëpunimit të pushtetit lokal me OJQ-të e këtushme.

“INPO mundemi me thënë se qëndron mirë si organizatë joqeveritare në aspektin financiar dhe rregullimin e saj, mirëpo ne kosiderojmë se pushteti në nivel lokal duhet me pas bashkëpunim sa më të madh me organizatat joqeveritare dhe mund të them se kohët e fundit është në nivel të ulët bashëkpunimi mes pushtetit aktual të nivelit lokal dhe shoqërisë civile”, tha Arbenita Topalli nga INPO.

“Problemi që ne hasim është më tepër bashkëpunimi mes organeve lokale, pasi mungon një bashkëpunim i tillë dhe nga ky mosbashkëpunim mungojnë edhe projektet të cilat reflektojnë edhe në gjendjen financiare, të cilat po çojnë OJQ-të drejt shuarjes”, Albert Ramadani nga organizata “Veprimi për ligjin dhe demokracinë”.

Në Kosovë janë të regjistruara rreth 10 mijë organizata joqeveritare, prej të cilave, sipas këtij hulumtimi, vetëm 1 mijë janë aktive.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

728X90
728X90