Ultimatum bizneseve për flamujt e origjinës së mallit

 Vendimi i Ministisë së Tregtisë dhe Industrisë për vendosjen e flamujve në raftet e marketeve  kosovare, përmes së cilave tregohet se prej nga produkti e ka origjinën, ka filluar të zbatohet edhe në Komunën e Ferizajt. 
Besim Uruçi, inspektor komunal në Ferizaj, thotë se ata janë duke i kontrolluar marketet dhe në disa produkte janë vendosur flamujt, por ende jo në të gjitha, pasi numri i produkteve në rafte është shumë i madh.  Sipas tij, pas disa ditësh të gjitha produktet do ti kenë të vendosura flamujt e origjinës.
“Me udhëzimin administrativ 20.2018, është vendosur që mënyra se si duhet të vendosen flamujt, ne kemi dalur në teren i kemi inspektuar subjektet ekonomike dhe u kemi dhënë urdhër që në afat sa më të shpejtë të vendosen këta flamuj. Ka filluar ky proces mirëpo bëhet fjalë për një numër të madh të produkteve dhe ka nevojë për një kohë më të gjatë për vendosjen e tyre. Ne u kemi dhënë kohë subjekteve afariste me e pa se si po veprojnë ata, dhe ata kanë filluar këtë proces, disa edhe i kanë përfunduar por ne jemi në përcjellje të tyre”, tha Uruçi.
Uruçi thotë se nuk përjashtohet asnjë produkt që mos të ketë flamur, përfshirë edhe tekstilin.
“Udhëzimi administrativ e ka paraparë se si duhet të vendoset flamuri. Flamuri duhet të vendoset në anën  e majtë të cmimit, në madhësi 2 centimetra me 4 centimetra, madhësia mund të jetë edhe më e madhe por jo më e  vogël, ajo duhet të jetë e qartë për konsumatorin me pa se çfarë produkti është dhe prej cilit shtet është. Bëhet  fjalë për të gjitha produktet, edhepse është fjala për dhjetra mijëra produkte dhe kërkon një logjistikë më të madhe prej subjekteve. Por ne jemi duke përcjellur vendosjen e flamujve dhe do të marrim masa nëse nuk vendosen flamujt, ligji është i qartë për çdo produkt, duhet të vendoset origjina e atij produkti”,tha Uruçi.
Nga ana tjetër, qytetarëve po i’u pëlqen një veprim i tillë.
 “Ky veprim është i mirë, veçanarisht ata që nuk dëshirojnë të marrin produkte të Serbisë e kanë flamurin e Serbisë dhe e kanë shumë më të lehtë. Tani nuk kemi më vështërsi për me shiku produktin se nga është,  është shumë më lehtë për ne”, deklaroi Samir Aliu, konsumator.

“Është një lehtësim shumë i mirë për ne, edhe ne duhet tua lehtësojmë  pak politikanëve që produktet tona t’i shfrytëzojmë dhe kjo tani është në dorën tonë, dhe është mirë se tani në bazë të flamurit e dijmë origjinën e produktit”, tha Bedri Zeqiri, konsumator.
Bizneset që nuk e respektojnë këtë udhëzim administrativ do të gjobiten nga 1 mijë deri 10 mijë euro. Por pa u dënuar nuk do të shpëtojnë as personat përgjegjës të subjektit, ku gjoba e përcaktuar për ta do të sillet nga  400 deri në 2 mijë euro.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

728X90
728X90