PZHK: Raporti zyrtar i komisionit ka fshehur një peticion

Sot në Gjykatën e Ferizajt në procesin kundër ish-drejtorit te Urbanizmit Faik Grainca, dëshmitari Skender Baftiu, konfirmoi se gjatë hartimit të Planit Zhvillimor Komunal, Komuna e Ferizajt kishte fshehur një peticion të qytetarëve, apo siç u shpreh ai ”kishte humbur rrugës”. 
    Baftiu në Gjykatë deklaroi se peticioni i deponuar nga Fitim Shabani, ishte shqyrtuar dhe miratuar, por disi ishte zhdukur në raportin final të datës 9 Gusht 2017, si dokument zyrtar i drejtorisë së Urbanimit të Ferizajt, që asokohe i ishte drejtuar Ministrisë së Planifikimit Hapësinor të Kosovës. 
Dëshmia e sotme e Baftiut bie në kundërshtim me deklarimin e anëtarit tjetër të komisionit, dëshmitarit Premtim Asllani, i cili në këtë gjykatë më 10 janar të këtij viti, për të njejtin peticion kishte deklaruar se ishte shqyrtuar, aprovuar nga komisioni  dhe se figuronte në raportin final të shqyrtimit.

Edhe një peticion tjetër që nuk është përfshirë në raportin e shqyrtimit publik ka qenë nga Fitim Shabani, i cili peticion nuk është përfshirë… por kur ka ardhur tek ne,  gjatë fazës së shqyrtimit publik kjo kërkesë është shqyrtuar nga komisioni dhe është inkorporuar në PZHK, mirëpo meqë ka kaluar në rrugën jo sikur të tjerat, kjo na u është ngatërruar gjatë rrugës, edhe nuk e kena shti në raport të shqyrtimit” deklaroi menaxheri i komisionit Baftiu.


Baftiu nuk u përgjigj nëse ky peticion kishte ndikuar që një pjesë e rrugës “Astrit Bytyqi”, të mbetet ndërtim i ulët, mirëpo me PZHK-në e re të Ferizajt,  një brez i shtëpive në krahun e majtë të kësaj rruge është hequr nga harta e ndërtimit të lartë, pas përfundimit të shqyrtimit publik të ankesave të qytetarëve. 

A ka shërbyer ky peticion bazë për me hjekë nga ndertimi i lartë në të ulët? – parashtroi pyetje prokurori i shtetit Arben Ismajli.
Si bazë gjithmonë  e kemi marrur anën profesionale, mirëpo meqense nuk ka paraqitë problem për neve si komsion, meqë ka qenë një segment i vogël, e kena aprovu” – deklaroi Baftiu.

Pas ballafaqimit me deklaratën e vet të dhënë në Polici, Baftiu sot tentoi ta ndryshojë atë në pjesën ku lidhet me arsyet që çuan komisionin për të ndryshuar destinimin e parcelave në zonën e kontestuar, mirëpo me insistimin e prokurorit Ismajli dhe kryetarit te trupit gjykues Krasniqi që dëshmitari të qartësojë përgjigjen e tij, Baftiu e rikonfirmoi deklaratën e tij të dhënë më 1 gusht 2017 në hetuesinë e Ferizajt, ku kishte deklaruar se ishin marrë për bazë vetëm numrat e banorëve në peticione për ndryshim të destinimit të  parcelave. 

Tani tha se kemi marrë për bazë anën profesionale dhe nuk e mohoi atë që nuk i kanë shqyrtuar, por tha nuk i kena marrë për bazë numrat, ndërsa atëhërë kishte thënë se i kanë marrë për bazë numrat, dhe anën profesionale se ka përmendur atëher hiç, dhe kjo jep me nënkuptu se për bazë janë marrë numrat e personave në peticione që kanë bërë ndryshimet e destinimit të pronave.” deklaroi prokurori Ismajli.

“ A qëndron prapa asaj deklarate qysh ke deklaruar atëherë?” – pyeti gjykatësi Krasniqi. 
Unë më parë deklarova se vetëm si numër i kemi shqyrtuar, për hir të korrektësisë dhe transparencës,  se i kemi shiquar numrat dhe nuk kemi analizuar se janë në pyetje të rrugëve tjera nënshkrimet, dhe nuk i kemi analizuar se të cilës rrugë janë, dhe a janë të një familjeje“. – deklaroi Baftiu, në vazhdim i cituar edhe nga gjykatësi Krasniqi.   

 Njësoj sikurse Baftiu edhe dëshmitari tjetër Lulzim Shabani, në dëshminë  e tij deklaroi se komisioni për shqyrtim të ankesave nuk i ka verifikuar nënshkrimet e peticioneve të qytetarëve, nëse ato ishin nënshkruar nga pronarët e vërtetë të tokave të prekura nga ndryshimet. Ai në deklaratën e tij dhënë në polici, ia kishte lënë këtë përgjegjësi drejtorisë së urbanizmit, gjë të cilën e konfirmoi edhe sot pas disa deklarimeve kundërthënëse.  
  Dëshmitari Shabani e konfirmoi se shqyrtimi i peticioneve ka ndodhur në disa takime të njëpasnjëshme e në shumicën e të cilave kishte qenë prezent edhe tani i akuzuari Faik Grainca. 
Në pyetjen e të dëmtuarit Bekim Haliti, nëse ka qenë e mundur që të gjitha peticionet të shyrtoheshin brenda një dite,  dëshmitari Lulzim Shabani tha se  nuk ka qenë e mundur një gjë e tillë.

Peticionet nuk  janë shqyrtuar me një mbledhje, dhe nuk është logjike me u shqyrtu të gjitha peticonet në një mbledhje” deklaroi në gjykatë dësmitari Lulzim Shabani.

Skënder Baftiu do të vazhdojë dëshminë  e tij për t’iu përgjigjur palëve të dëmtuara dhe të pandehurve në seancë të caktuar për 4 mars.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.