Korrupsioni në Ballkan – SHBA me projektligj për të frenuar aktivitetet destabilizuese

Një grup senatorësh amerikanë, nga të dy krahët, paraqitën një projektligj që synon të mbështesë zhvillimin ekonomik, tregëtinë, si dhe të luftojë korrupsionin, përfshirë hartimin e legjislacioni të posaçëm për sanksionet, për të frenuar aktivitetet destabilizuese në Ballkanin Perëndimor. Projekligji, i njohur ndryshe si Akti mbi Demokracinë dhe Prosperitetin në Ballkanin Perëndimor është paraqitur nga … Continue reading Korrupsioni në Ballkan – SHBA me projektligj për të frenuar aktivitetet destabilizuese