Çfarë diploma kanë asamblistët e Ferizajt?

Çfarë diploma, çfarë shkollimi kanë të kryer, çka punojnë, çka kanë punuar më parë dhe kush janë asamblistët e Ferizajt? Për të gjitha këto pyetje nuk ka përgjigje të shkruar për shumicën prej tyre. Web-faqja kk.rks-gov.net/ferizaj/ është vendi ku ferizajasit gjejnë të dhënat për institucionin e Komunës së qytetit. Mundësi në këtë faqe ka edhe … Continue reading Çfarë diploma kanë asamblistët e Ferizajt?