Çfarë diploma, çfarë shkollimi kanë të kryer, çka punojnë, çka kanë punuar më parë dhe kush janë asamblistët e Ferizajt?

Për të gjitha këto pyetje nuk ka përgjigje të shkruar për shumicën prej tyre.

Web-faqja kk.rks-gov.net/ferizaj/ është vendi ku ferizajasit gjejnë të dhënat për institucionin e Komunës së qytetit.

Mundësi në këtë faqe ka edhe për të parë se kush janë përfaqësuesit e ferizajasve në Kuvendin Komunal.

Por, në opsionin Kuvendi e pastaj në opsionin Asamblistët/Këshilltarët pos emrit e mbiemrit, fotografisë, grupit parlamentar dhe email të përfaqësuesve të ferizajasve, tjetër informatë nuk ka, me përjashtim të Kryesuesit të Kuvendit.

Ferizajasit nuk kanë mundësi që përmes kësaj web-faqeje të njohin personat që i votojnë dhe i përfaqësojnë ata.

Për asamblistët që në Kuvendin Komunal përfaqësojnë mbi 100 mijë banorët e Komunës së Ferizajt nuk mund të gjendet një biografi e tyre, kjo shpreh mungesë të transparencës nga institucioni i Kuvendit Komunal.

Në web-faqe për kuvendarët nuk mund të dihet se i sati mandat është që ata janë pjesë e Kuvendit Komunal, çfarë shkollimi kanë të kryer, kur janë lindur, ku jetojnë apo edhe një numër telefoni që të mund të kontaktojnë personat që vet i kanë votuar.

Kjo më së miri mund të shihet nga mungesa e të dhënave për shefat e grupeve parlamentare të tri partive më të mëdha në Ferizaj:

Asamblistët e Ferizajt

Me gjithë atë në Komunën e Prishtinës nuk është i njejti avaz si në Ferizaj.

Në web-faqen e kësaj Komune secili asamblist ka të vendosur biografinë, numrin e telefonit, email por edhe dihet se i sati mandat është që po përfaqësojnë banorët e kryeqytetit.

Asamblistët e Prishtinës

Ngjashëm si Prishtina, Prizreni ofron mundësi për prizenasit që të njohin më detajisht se kush po i përfaqëson.

Në web-faqen e Prizrenit mund të gjenden detaje për shumicën e asamblistëve.

Aty gjendet një biografi e shkurtër, mandati të cilin e kanë, email dhe numri i telefonit.

Asamblistët e Prizrenit

Në Ferizaj, përjashtim nga asamblistët tjerë bënë vetëm Kryesuesi i Kuvendit Komunal, Xhavit Zariqi.

Nëse klikoni mbi fotografinë e Zariqit aty mund të gjeni një biografi të tij, aktivitetin e tij ndër vite dhe të dhënat e kontaktit me udhëheqësin e asamblistëve.

Kryesues i Kuvendit Komunal të Ferizajt

Për krahasim me Ferizajn janë zgjedhur Komuna e Prishtinës dhe Prizrenit si dy nga Komunat më të mëdha në Kosovë dhe që janë më të krahasueshme me Ferizajn për sa i përket banorëve, gjegjësisht votuesve.

Asamblistët nga Prishtina dhe Prizreni janë përzgjedhur në bazë të votave që kanë marrë në zgjedhjet lokale.

Të ngjashme

Të tjera