Përmbaruesit ia marrin komunës mbi 2 milionë euro

Më shumë se 2 milionë euro është shuma që përmbaruesi privat ia ka marrë komunës së Ferizajt brenda këtyre 5 muajve, ndërsa vetëm për procedura përmbarimore komuna ka paguar 40 mijë euro. Kështu bëri të ditur drejtoresha e Financave në komunën e Ferizajt Sebahate Ajeti, duke theksuar se përmes përmbaruesit komunës do t’i merren edhe mjete të tjera financiare.

“Vetëm nga përmbaruesit gjatë kësaj periudhe për pagesën e borxheve të trashëguara janë shpenzuar rreth 2,360,933.92, kurse për këtë shumë të inkasuar nga përmbaruesit janë paguar 40 mijë euro që do të thotë se këto 40 mijë euro janë paguar enkas vetëm për shpenzimet përmbarimore ose vendime të gjykatave, me këtë mund të theksoj se buxheti i komunës sonë është dëmtuar, madje është dëmtuar mjaftë shumë, pasi rrjedhimisht kjo vlerë është para e taksapaguesve  para këto të cilat janë derdhur në xhepin e përmbaruesve apo të themi që janë shpenzime të kota të shkaktuar për shkak të keqmenaxhimit të qeverisjes së kaluar”, u shpreh drejtoresha Ajeti.

Por, pavarësisht kësaj, drejtoresha Ajeti tha se gjatë kësaj kohe kanë arritur edhe suksese.

“Në ndërkohë megjithë këto sfida kemi shënuar edhe suksese të shumta siç janë, rritja e të hyrave vetanake në shkallën prej 22% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, realizmi i të hyrave nga tatimi në pronë kap vlerën prej 612,671,31 euro apo krahasuar me 5 mujorin e vitit të kaluar  kemi rritje të të hyrave nga tatimi në pronë prej 31%. Ne gjatë kësaj kohe kemi hartuar një politikë efikase të kursimit të parasë publike me ç’rast gjatë kësaj periudhe qeverisëse kemi arrit të ulim shpenzimet në disa kategori ekonomike efektet e të cilës po përmirësojnë vakumin buxhetor që po përjetojmë ne në këtë kohë, kemi rrit po ashtu edhe nivelin e performancës së punëtorëve në sektorin  e tatimit në pronë dhe të financave, po dizajnojmë një fushatë vetëdijësuese të informimit publik për rritjen e inkasimit të tatimit në pronë e cila do të realizohet javëve në vijim”, tha Ajeti.

Drejtoresha e Financave tha se nga buxheti i vitit 2018 që është 29 milionë e 800 mijë euro, deri më tani janë shpenzuar mbi 13 milionë, shumë kjo e cila sipas saj është mjaftë e lartë për këtë 5 mujor, mirëpo tha kjo ka ndodhur për shkak të pagesës së borxheve  të trashëguara nga qeverisja e kaluar.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

728X90
728X90