Ministria e planifikimit Hapësinor: Ferizaj ka plane rregullative urbane në fuqi

Në seancën e sotme të Kuvendit të Ferizajt, këshilltari grupit të Vetëvendosjes në Kuvendin Komunal, Enver Haliti para kuvendarëve shpalosi dokumentin e Minisitrisë së Planifikimit Hapësinor, në të cilin thuhet se planet rregullluese urbane të Ferizajt janë në fuqi, dhe se vendimi i Kuvendit të Ferizajt i datës 21 Shtator 2017 nuk thotë së planet rregulluese janë shfuqizuar.
Gjatë fjalimit të tij, Haliti akuzoi drejtorin e Urbanizmit, Lulzim Aliun për lëshim të lejeve ndërtimore pa bazë ligjore, sepse sipas tij, lejet e lëshuara me ligj ndërtimor në zonat ku janë në fuqi planet rregulluese, janë të jashtëligshme. Haliti poashtu ia kujtoi Aliut se minsitria e planifikimit, si sponsore e ligjeve të rregullimit hapësinor, është edhe interpretuesi më kredibil i këtyre akteve.
Në anën tjetër drejtori i urbanzimit Lulzim Aliu, deklaroi se Ministria e Planifikimit Hapësinor po “noton” me vendimet e veta, dhe duke e cituar vendimin komunal të shtatorit për PZHK-në, deklaroi se shfuqizimi i zonave me këtë akt nënkupton edhe shfuqizimin e planeve rregullative komunale.
Në shkresën e MMPH nr. A-198/18, të datës 8 Qershor 2018, dërguar si përgjegje banorëve të lagjes “Astrit Bytyqi” të Ferizajt, departamenti Ligjor i MMPH sqaron se sipas Ligjit 04/L-174, me rastin e miratimit te PZHK-së, “dokumentet ekzistuese tëplanifikimit hapësinor të cilat janë të miratuara mbeten ne fuqi derisa të harmonizohen me dispozitat e këtij ligji”.
Me këtë përgjegje, MMPH bën të ditur se në Ferizaj planet rregulluese urbane nuk janë shfuqizuar, pra akoma janë në fuqi.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

728X90
728X90