USHAF me programe master, mungon energjia e ripërtëritshme

Me fillmin e vitit 2019, Këshilli Shtetëror i Cilësisë kishte mbyllur disa programe të Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, duke lënë kështu vetëm dy programe të akredituara. 
Pas reagimit të rektoratit të këtij Universiteti, ishin rikthyer programet e Inxhinierisë Industriale, Informatikës dhe Menaxhmentit të Hotelerisë e Turizmit.
Agron Bajraktari, rektor, tha se përveç katër programeve mësimore që tani zhvillohen në këtë universitet, është në pritje të akreditimit të edhe disa programeve të reja:

“Për opinionin kemi këtë lajm, se të gjitha programet të cilave u është tërhequr akreditimi, të gjitha kanë marrur vlerësim pozitiv nga Këshilli Shtetëror i Cilësisë, që do të thotë se nuk ka asnjë program që i është tërhequr akreditimi. Njëkohësisht kemi në proces të akreditimit 5 programe të reja, ku kanë kaluar fazën e vlerësimit të stafit akademik mbi atë se stafi akademik është adekuat për këto programe, dhe janë tri programe në nivelin master dhe dy programe në nivelin bachelor. Ne si Universitet për herë të parë do të kemi studime master në tri drejtime, dhe do të kemi rikthimin e programit Menaxhment Industrial të nivelit bachelor, dhe do të kemi drejtimin e ri Dizajn Grafik dhe Multimedia, që do të jetë drejtim i ri pranë institucionit tonë” – tha rektori Bajraktari.

Nebi Jashari, inxhinjer me përvojë shumëvjeçare dhe kuadër i përgatitur në fakultetin e Inxhinierisë Mekanike të Rjekës në Kroaci dhe në Universitetin Teknik të Berlinit, thotë se krahas ambicieve që janë shfaqur  në fillet e themelimit, Univerisiteti i Ferizajt ende nuk ka arritur nivelin e kërkuar të performancës.

“Para disa viteve kur është themeluar Universiteti i Ferizajt, nuk e kam përkrahë pa rezerva, për shkak të mungesës së kuadrove. Edhe sot mendoj se duhet një sistem i avancimit gradual me u bë në mënyrë që të përgaditen edhe kuadrat edhe kushtet tjera teknike për realizimin e gjithë atyre ambicieve që i ka ky universitet. Unë në librin tim përmendi që në Ferizaj nga një shkollë e lartë teknike po formohet një universitet që pretendon të bëhet modern. Mendoj që nuk është arritur kjo, por që ka qëllime të mira që të arrihet kjo”, tha Nebi Jashari.

Jashari thotë se brenda programeve duhet të bëhen disa reforma, pasiqë mungojnë disa lëndë që i kërkon tregu.

“Fakulteti i Makinerisë që ka qenë si shkollë e lartë teknike është shndërruar më tepër në një fakultet ekonomik se sa në një fakultet teknik. Kjo për arsye se ndoshta edhe tregu e kërkon, njerëzit janë joshur pas drejtimeve ekonomike, juridike e menaxhment për me ardhë deri tek një diplomë, në pamundësi  të shkollimit të mirëfilltë. Mendoj që edhe në fakultetin e Inxhinierisë Mekanike është lënda që quhet edhe Informatikë, ka nevojë edhe aty që të bëhen reforma. Mendoj se aty duhet të futen lëndët siç janë konstruksioet metalike, konstruksionet e skeleve, siguria gjatë punëve në ndërtimtari, siguria gjatë saldimit. Në anën tjetër, mendoj që për inxhinieri është e nevojshme të futet energjetika, energjetika e ripërtritshme, duke marrur këtu energjinë solare, të ujit, biotermike, të cilat fatkeqësisht nuk janë futur si lëndë, edhepse tregu ka nevojë për të gjitha këto, e jo për një diplomë formale që e arrin një inxhinier” – u shpreh  në fund Jashari

Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, vitin e kaluar kishte pranuar 410 studentë në katër programe të studimeve.  Sipas drejtuesve të këtij universiteti, me hapjen e programeve të reja planifikohet të pranohen rreth 900 studentë të ri gjatë vitit të ri akademik 2019/2020.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.