Ferizaj përfiton grant nga Fondi për Ballkanin Perendimor

Fondi për Ballkanin Perëndimor dje në Tiranë ka nënshkruar marrëveshje për përkrahje të 24 projekteve të dedikuara për  turizëm dhe ruajtje të trashëgimisë kulturore, e përfituese e njërit grant ishte edhe Komuna e Ferizajt.
Zëdhënësi Selim Marevci, i cili ishte pala nëshkruese në emër të Komunës së Ferizajt tha se ky projekt do të zbatohet mes Komunës së Ferizajt, Çairit të Maqedonisë Veriore dhe Cetinjes së Malit të Zi, pasi për të qenë  përfituese e këti granti,  është kriter të bashkëpunohet me komuna të tjera.

“Thirrja publike ka filluar në nëntor  të vitit të kaluar aplikimi ka qenë në fund të dhejtorit dhe kemi aplikuar në fushën e trashëgimisë kultuorre dhe asaj mjedisore, sepse kanë qenë dy fusha të tjera e arsimit dhe në kaudër të shoqrisë civile, por ne  e kemi parë të udhës që të aplkiojmë në fushën e trashëgimisë dhe të mjedisit, jemi partenere së bashku me komunën e Çairit dhe të Cetinjes . Jemi komunë priotare pasi i kemi ftuar dy komunat e tjera që të na bashkangjiten, pasi fondet ndërkombëtare kanë kriter që komunat të jenë bashkëpuneuse me komunat kufitare që e rrethojnë. Shumë shpejtë pritet të fillojë ky projekt, dhe kjo do ti paraprijë takimit  të kryetarit të komunës së bashku me dy kryetarët e komunave të Cetinjes dhe Çairit” – u shpreh Selim Marevci.

Sipas Marevcit, Komuna e Ferizajt është komuna e parë në rajon që është fitues e këti granti.

Është Komuna e Ferizajt nga të gjitha vendet anëtare të fondit ballkani perëndimor,  të Serbisë, Maqedonisë, Malit të Zi, Bosnjës, Shqipërisë dhe Kosovës, është komuna e vetme si institucion  përfituesja e këti fondi, dhe  ishte privilegj jo vetëm për komunën e Ferizajt por edhe shtetin e Kosovës“,- tha Marevci.

Përndryshe shuma e përgjithshme e fondeve që ndahen nga Fondi i Ballkanit Perëndimor për projektet që u ndanë dje në Tiranë arrin vlerën 260.000 euro.
Fondi për Ballkanin Perëndimor ka për qëllim të mbështesë projekte të përbashkëta rajonale në sferën e kulturës, arsimit, shkencës dhe zhvillimit të qëndrueshëm por edhe projekte që kanë të bëjnë edhe me temat si barazia gjinore dhe të rinjtë, ndërsa risi e këtij viti ka qenë futja e elementit të mbështetjes fincanciare edhe për media.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.