Vlera e koeficientit prej 105 për pagat në sektorin publik u bë e ditur sot.

Sipas ligjit për pagat, Presidentja  ka koeficientin më të lartë apo 18 kurse koeficientin 2 që është edhe koeficienti më ultë e ka kadeti i FSK-së.

Keq me koeficient nuk janë as kryetarët e Komunave.

Sipas projekt-ligjit, kryetari i Prishtinës ka koeficientin 15 kurse kryetarët e Komunave me mbi 100 mijë banorë e kanë koeficientin 13.

Me vlerën e koeficientit prej 105 euro, i bie që kryetari i Komunës së Ferizajt (Komunë me mbi 100 mijë banorë) të ketë pagë prej 1365 euro bruto.

Nënkryetari i Komunës së Ferizajt ka koeficient 11 e që përkthyer në pagë i bie 1155 euro.

Kryesuesi i Kuvendit Komunal në komunat me mbi 100 mijë banorë sipas ligjit për paga ka koeficient 9 që i bie 945 euro pagë.

Drejtorët komunalë të Ferizajt po ashtu do të kenë rritje të pagës, ata vlerësohen me koeficient prej 8.3 e që i bie se me ligjin e ri do të marrin pagë prej 871.5 euro.

Zëvendës kryesuesi i Kuvendit Komunal të Ferizajt është tjetri me radhë sa i përket koeficientit, kjo pozitë vlerësohet me koeficient 6.9 e që i bie 724.5 euro.

Kuvendarët komunal të Ferizajt vlerësohen me koeficient 5.9 që i bie 619.5 euro pagë.

Të gjitha këto pagesa vlejnë për Komunat me mbi 100 mijë banorë siç është Ferizaj, derisa udhëheqësit e  Komunave me numër të banorëve më të ulët do kenë paga më të ulëta.

Paga më të mëdha se udhëheqësit e Komunës së Ferizajt pritet të kenë vetëm udhëheqësit e kryeqytetit./TV TEMA

Të ngjashme

Të tjera