Florije Rrustemi  shpall të pavlefshme  dëftesat e klasës së 10-të, 11-të dhe 12-të, si dhe diplomën e shkollës së mesme “Kongresi i Manastirit” Firajë, Komuna e Shtërpcës.

Data e publikimit: 08.03.2022