Drejtori i Policisë Rajonale: Jam i pafajshëm, kjo është punë e kryer

Është bërë 1 muaj, prejse Emin Beqiri është duke e drejtuar policinë rajonale të Ferizajt. Ky ish-drejtor i krimeve ekonomike në policinë e Kosovës, gjatë vitit të kaluar ishte i akuzuar për korrupsion dhe keqpërdorim te detyrës zyrtare, ndërkaq, pas rrëzimit të aktakuzës nga Gjykata e Apelit, Gjykata Supreme e Kosovës, më 1 Prill të këtij viti gjeti se vendimi i apelit ishte i paligjshëm. Por e gjithë kjo situatë, kolonelit Beqiri nuk i bën përshtypje, dhe ai vazhon punën në krye të policisë së këtushme, si thotë ai, pa ndonjë presion apo keqardhje.

” Unë e nuk i komentoj vendimet e gjykatës, mund t’i ankimoj nëse kam hapësirë. Por, për mua vendimi i gjykatës së apelit është i prerë dhe vendimtar, gjë që mua me ka nxjerrë pa hyrë fare në procedurat e  gjyqësorit si të pafajshëm dhe si i tillë kam qenë. Nuk i komentoj vendimet e supremes dhe nuk mund të them ma shumë për këtë çështje”, tha Beqiri.

Bile bile, drejtori i policisë rajonale të Ferizajt Emin Beqiri i sheh si normale ankesat e akuzat ndaj zyrtarëve policor.  Por, thotë se ngjarjet e tilla nuk mund të ndikojnë në punën e këtij institucioni.

“Unë jam i pafajshëm ajo është punë e kryer. Ne në polici që kemi punuar gjatë , jemi të vetëdijshëm që kemi me u ballafaqu me lloj lloj problemi, duke filluar nga gjykata nga ankesat të ndryshme. Nuk është hera e parë që dikush është ankuar ose ka ngritur kallxim penal ndaj zyrtarëve apo edhe ndaj meje. Por kjo nuk guxon  me ndiku , jo te une por tek asnjë zyrtar ndonjë procedurë e tillë sepse ne jemi të thirrur me punu dhe me bashkëpunu me qytetarët”,

Ligji 04/L-076 për Policinë në nenin 39 thotë se kur ekziston dyshim i arsyeshëm për të besuar se drejtori i përgjithshëm i policisë, ka kryer vepër penale, ministri mund të suspendojë menjëherë Drejtorin e Përgjithshëm dhe ia paraqet kryeministrit të gjitha faktet për dhënien e suspendimit.  Mirëpo në këtë ligj nuk përmenden masat që mund të ndërmiren ndaj drejtorëve regjional në rastet e dyshimeve ndaj tyre për vepër penale apo për rastet kur kanë një aktakuzë në fuqi .

Sido që të jetë, drejtori i sapoardhur në policinë rajonale të Ferizajt, paralajamëroi një angazhim të lartë në punët e këtij institucioni. Ai tregoi se aktualisht janë duke punuar në sistemimin dhe lëvizjet e zyrtarëve policor nëpër departamente, ndërkaq tha se i kanë vënë vetes prioritet zbatimin e planit operativ për mbrojtjen e pyjeve në këtë rajon.

Vendimi i Gjykatës Supreme të Kosovës i përmendur në artikull mund të gjendet në linkun:
http://supreme.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/verdicts/SUP_PML_341_2018_SQ.pdf” Unë e nuk i komentoj vendimet e gjykatës, mund t’i ankimoj nëse kam hapsirë. Por për mua vendimi i gjykatës së apelit është i prerë dhe vendimtar, gjë që mua me ka nxjerrë pa hy fare në procedurat e  gjyqësorit si të pafajshëm dhe si i tillë kam qenë. Nuk i komentoj vendimet e supremes dhe nuk mund të them ma shumë për këtë çështje”, tha Beqiri.

Bile bile, drejtori i policisë rajonale të Ferizajt Emin Beqiri i sheh si normale ankesat e akuzat ndaj zyrtarëve policor.  Por, thotë se ngjarjet e tilla nuk mund të ndikojnë në punën e këtij institucioni.

“Unë jam i pafajshëm ajo është punë e kryer. Ne në polici që kemi punuar gjatë , jemi të vetëdijshëm që kemi me u ballafaqu me lloj lloj problemi, duke filluar nga gjykata nga ankesat të ndryshme. Nuk është hera e parë që dikush është ankuar ose ka ngritur kallxim penal ndaj zyrtarëve apo edhe ndaj meje. Por kjo nuk guxon  me ndiku , jo te une por tek asnjë zyrtar ndonjë procedurë e tillë sepse ne jemi të thirrur me punu dhe me bashkëpunu me qytetarët”,

Ligji 04/L-076 për Policinë në nenin 39 thotë se kur ekziston dyshim i arsyeshëm për të besuar se drejtori i përgjithshëm i policisë, ka kryer vepër penale, ministri mund të suspendojë menjëherë Drejtorin e Përgjithshëm dhe ia paraqet kryeministrit të gjitha faktet për dhënien e suspendimit.  Mirëpo në këtë ligj nuk përmenden masat që mund të ndërmiren ndaj drejtorëve regjional në rastet e dyshimeve ndaj tyre për vepër penale apo për rastet kur kanë një aktakuzë në fuqi .

Si do që të jetë, drejtori i sapo ardhur në policinë rajonale të Ferizajt, paralajamroi një angazhim të lartë në punët e këtij institucioni. Ai tregoi se aktualisht janë duke punuar në sistemimin dhe lëvizjet e zyrtarëve policor nëpër departamente, ndërkaq tha prioritet që kanë para vetes është zbatimi i planit operativ për mbrojtjen e pyjeve në këtë rajon.

Vendimi i Gjykatës Supreme të Kosovës i përmendur në artikull mund të gjendet në linkun:
http://supreme.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/verdicts/SUP_PML_341_2018_SQ.pdf

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

728X90
728X90