Projektbuxheti i vitit 2019 i procedohet Kuvendit

Komiteti për Politikë e Financa në mbledhjen e mbajtur sot, kalimthi ia procedoi Kuvendit Komunal propozim vendimin për miratimin e projektbuxhetit të komunës së Ferizajt për vitin 2019. Kjo pikë e rendit të ditës, sikurse edhe gjitha të tjerat, nuk zgjuan fort interesim për diskutim nga anëtarët e KPF-së. Kështu, drejtoresha e Financave Sebahate Ajeti, tregoi se kanë planifikuar që buxheti i vitit të ardhshëm të jetë mbi 30 milionë euro, apo mbi 2 milionë euro më shumë sesa ai i vitit 2018.

“Buxheti i vitit 2019 karakterizohet me një rritje të vlerës buxhetore në grandin e përgjithshëm, grand të arsimit dhe shëndetësisë, poashtu edhe rritje të planifikimit të të hyrave vetanake, ku krahasuar me vitin 2018 kemi një rritje të buxhetit prej 7.71%, mirëpo kjo diferenca që kemi paraqitur në tabelë ku vërehet krahasimi në përqindje të rritur prej 5.76  është bërë krahasimi me buxhetin e vitit 2019 për arsye se në fillim të vitit 2018 kemi pasur bartjen e të hyrave vetanake të vitit 2017, për këtë arsye edhe ka ndryshuar diferenca në dy vende, se njëra është në bazë të qarkores dhe tjetra me të hyrat  e bartura, pra total buxheti për vitin 2019 do të jetë 30 milionë e 934.846 mijë euro,  derisa në vitin 2018  ishte 28 milionë e 720.332 mijë euro”, tha Ajeti.

I vetmi që mori fjalën në këtë pikë të rendit të ditës ishte Imri Hashani nga LDK-ja, i cili u shpreh i pakënaqur me shpërndarjen e mjeteve buxhetore.

“E kemi lexuar këtë dokumet, neve na gëzon fakti që edhe këtë vit është rritur buxheti dhe rritja e buxhetit është në të mirë të qytetarit, por dy krahasimet që janë bërë me vitin 2018 janë ndeshur njëra me tjetrën, njëra thotë 5.76  tjetra thotë 7.71, po ashtu edhe në të holla njëra thotë 1 milion e 76 mijë euro kurse tjetra 2 milionë e 200 mijë euro, unë mendoj se buxheti këtë vit është rritur 5.76 pasi janë mjete të bartura që kanë qenë në vitin 2017 dhe janë bartur në vitin 2018 dhe do të ishte mirë me pas qenë vetëm e para. Ndërsa tek shpërndarja e buxhetit nuk jemi të kënaqur, por fjalën tonë do ta themi në Kuvend, këtu nuk do të marrim kohë, por do të diskutojmë më gjatë në Kuvend”, tha Hashani.

Në këtë mbledhje, Komiteti për Politikë e Financa ia procedoi Kuvendit Komunal edhe disa pika të tjera si propozim vendimin për miratimin e rregullores për taksa, tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale, propozim vendimin për miratimin e rregullores për tatimin në pronën e paluajtshme për vitin tatimor 2019, propozim vendimin për miratimin e rregullores komunale për mënyrën dhe kushtet e menaxhimit dhe shfrytëzimit të objekteve sportive publike e të tjera.

Seanca e ardhshme e Kuvendit do të mbahet më 25 shtator.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.