62 vjeçari Adem Mustafa kërkon përkujdesje nga shteti

Përpos kushteve të rënda ekonomike, 62 vjeçari Adem Mustafa nga fshati Pleshinë i komunës së Ferizajt, ka probleme edhe me të pamurit. Para se të bëhej rrënimi i objektit të Shoqatës së Pensionistëve, ai qëndronte aty ku edhe gjente përkujdesje, mirëpo tani askush nuk kujdeset për të për shkak të largësisë nga qyteti.

“Shtëpinë e kanë ndërtuar për mua, por shtëpia nuk të jep vetë bukë për të ngrënë. Kam qenë në konvikt të pensionistëve, kam paguar punëtore, është përkujdesur për mua, vet e kam paguar. Ka ardhur kryetari i Shoqatës së Pensionistëve, më ka thënë duhet ta paguaj, dy muaj e kam paguar unë, të tjerat ia ka dhënë dikujt tjetër, një gruas, më ka thënë të mos t’ia jap atij, por asaj gruas. Me pension tim e kam paguar të gjithë unë, e kam paguar qiranë, e kam paguar punëtoren”, tha Adem Mustafa.

Ai tha se ka qenë edhe në shtëpinë e të moshuarve në Prishtinë, mirëpo nuk i kanë bërë zgjidhje, për shkak se ende nuk i ka mbushur 65 vjet.

“Për bukë e marrë këtë vajzën e vëllait, fqinjët më kanë ndihmuar, drunjtë m’i ka dhënë një fqinj pa para. E kam dokumentin unë nga mjeku se duhet pasur përcjellje. Kam qenë në klinikë gjermane, nëpër klinika të Evropës, por nuk ka sukses. Kam qenë në Prishtinë, tek shtëpia e të moshuarve, më kanë thënë do të të pranojmë, vetëm dokumentet na duhen, mirëpo në tjetrën anë më thonë në telefon se më duhet t’i mbush 65 vjeç, nuk e di ku është çështja”,  tha Adem Mustafa.

Ndërsa, Ismajl Bekteshi, zyrtar në Qendrën për Punë Sociale në Ferizaj, duke mos dashur të flas para kamerës, përmes telefonit tha se qytetari  në fjalë nuk i ka plotësuar kushtet për t’u pranuar në shtëpinë e të moshuarve.

“Ne kemi bërë përpjekje për të vendosur këtë person në shtëpinë për të moshuarit dhe përkujdesje familjare, ia kemi përgatitur dokumentacionin dhe është dërguar lënda për dhënie të mendimit dhe divizioni për vendosje  instuticionale në Prishtinë, mirëpo është refuzuar për shkak se nuk e ka plotësuar një kriter që është nën moshën 65 vjeçare”, tha Ismajl Bekteshi.

Ndër kriteret tjera që duhen plotësuar për t’u vendosur në shtëpinë e të moshuarve janë të qenit banor i Kosovës, të mos kenë pasardhës djalë, të jetë në gjendje të mirë psikike dhe të mos ketë sëmundje infektive.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.