Kërkohet shqyrtimi i provave të reja në rastin Grainca

Procesi gjyqësor ndaj ish-drejtorit të Urbanizmit në Ferizaj, Faik Grainca, i nisur më 21 shkurt të vitit 2018, hyri në vitin e tretë. Ndaj Graincës, i cili akuzohet se gjatë hartimit të Planit Zhvillimor Komunal 2017-2025 ka bërë falsifikim të dokumentit zyrtar dhe ka keqpërdorur pozitën zyrtare, u mbaj sot edhe një seancë gjyqësore, në të cilën pala e dëmtuar Imri dhe Bekim Haliti, pronarë të shtëpive në rrugën ”Astrit Bytyqi”, i propozuan trupit gjykues që si provë materiale të marrë edhe një dokument shtesë, si dhe të thirren  për dëshmi edhe 13 dëshmitarë të tjerë, emrat e të cilëve, sipas Imri Halitit, figurojnë në peticionin e aprovuar nga komisioni komunal,  por që ai thotë, se ata nuk kanë nënshkruar në atë peticion.

“Gjatë kontakteve që kemi pasur rezulton se asnjë prej tyre  nuk  ka nënshkruar peticionet dhe nuk janë banorë të lagjes”, tha Imri Haliti.

Këtë propozim e kundërshtoi i akuzuari Faik Grainca.

“Nëse gjykata fton ende dëshmitarë të rinj me qëllim që ky gjykim mos të ketë mbarim për vite të tëra atëherë propozoj të gjithë nëshkruesit që janë në listën e Orhan Ibrahimit të thirren edhe ata, por nëse Gjykata e refuzon  kërkesën e palës që pretendon që është e dëmtuar atëherë edhe unë tërhiqem nga kërkesa ime”, tha Grainca.

Propozimi i Imri Halitit për të thirrur 13 dëshmitarë të tjerë, u refuzua nga trupi gjykues, me arsyetimin se thirja e këtyre dëshmitarëve është e panevojshme, mirëpo u aprovua propozimi që dokumentet e nxjerra nga organet e administratës komunale, të vitit 2016 dhe 2017, të merren si prova materiale.

“Trupi gjykues marrjen e provave të tilla për të plotësuar provat e tjera  e konsideron të panevojshme dhe të tepërt, sepse çështja në fjalë është e njohur në vija të përgjithshme dhe se dëgjimi i këtyre dëshmitarëve vetëm sa do të bënte zvarritjen e procedurës penale. Ndërsa, aprovohet propozimi i përfaqësuesit të palëve të dëmtuara avokatit Kushtrim Palushit, që si prova materiale të lexohen dokumentet e propozura në shqyrtimin gjyqësor janar 2019 të cilat janë nxjerrë nga organet e administratës komunale të Ferizajt”, tha Sahit Krasniqi, kryetar i trupit gjykues.

Pala e dëmtuar, Haliti, kërkoi që si prova të merren edhe incizimet që janë bërë gjatë mbajtjes së debateve publike lidhur me hartimin e PZHK-së, ku ata thonë se kanë ngritur kundërshtimet për ndërtimet e larta në rrugën ”Astrit Bytyqi”.

“Nëse ka mundësi që CD-ja ku kemi qenë prezent në dëgjime publike të shikohet edhe ajo, ku shihet se ne kemi qenë prezent, pasi është e rëndësishme se ne kemi marrë pjesë, kurse në dokumentin që ka shku në ministri na kanë hequr nga lista”, tha Imri Haliti.

“Ne kemi marrë vendim që me shiku vetëm vetëm seancën m ku është aprovuar Plani Zhvillimor jo të tjera“, tha Sahit Krasniqi.

Seanca gjyqësore në rastin Grainca do të vazhdoj nesër.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.