Edhe sot në Gjykatën Themelore të Ferizajt ka dhënë mbrojtjen i pandehuri Faik Grainca, i akuzuar për flasifikim dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare me rastin e hartimit të Planit Zhvillimor Komunal të Ferizajt 2017-2025.

Graincës sot iu parashtruan pyetje nga pala e dëmtuar, që në këtë rast është Imri Haliti, banor i rrugës “Astrit Bytyqi”.

 Haliti pyeti Graincën se a  ishte ai i cili kishte dhënë leje në vitin 2015 që të nis ndërtimi i lartë në një parcelë në rrugën “Astrit Bytyqi”.

“A është e vërtet se ju në vitin 2015 keni shndërruar si parcelë të vetme në rrugën “Astrit Bytyqi” zona e 8 parcelën 29390 për ndërtim të lartë si parcelë të vetme në rrugën “Astrit Bytyqi”?, pyeti Haliti.

“Unë asnjëherë nuk kam shndërruar asnjë parcelë sepse këtë nuk ma mundëson ligji dhe shndërrimin apo ndryshimin e parcelave mund ta bëj vetëm Kuvendi me vendimin e vet”, u përgjigj Grainca.

Haliti më pas kaloi tek data e nisjes dhe mbylljes së shqyrtimit publik për PZHK-në në vitin 2017, për të cilin Haliti dyshon se ish-drejtori  Grainca ka pranuar pas afatit ligjor peticionin e aprovuar të banorëve të rrugës ”Astrit Bytyqi” të dorëzuar nga Arben Kurteshi.

 “Datën 25.03 e ka miratuar Kuvendi si datë të mbyllur dhe për atë arsye është ndryshuar data e Arben Kurteshit për me e shti brenda afatit“, tha Haliti.

“Është vendim i Kuvendit aty, aty mund të ketë edhe ndonjë gabim teknik nuk e përjashtoj mundësinë“, tha Grainca.

Faik Graincës dhe të afërmve të tij edhe sot iu pengoi prania e Televizionit Tema që po përcjell seancat gjyqësore, duke e kërcënuar ekipin e Televizionit me fjalë të ndryshme.

Seanca  e radhës gjyqësore ndaj ish-drejtorit të Urbanizmit Faik Grainca, u caktua të mbahet më 17 mars.

Të ngjashme

Të tjera