Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, e cila është mbikqyrëse e ligjshmërisë së akteve të komunave,  ka vlerësuar se Kuvendi Komunal i Ferizajt nuk ka bërë asnjë shkelje në 6 mujorin e parë të këtij viti.

E, për të treguar këtë raport të ministrisë, kryesuesja e Kuvendit Komunal të Ferizajt, Kristina Gashi-Bytyqi, thirri konferencë për media.

 Ajo u shpreh se ky raport dëshmon zotimin që kishte dhënë kur e kishte marrë detyrën si kryesuese, se do t’i zbatoj në përpikëri ligjet në fuqi.

“Kuvendi Komunal i Ferizajt në 6 mujorin e parë ka miratuar 27 vendime dhe 3 rregullore të gjitha të shqyrtuara dhe pa asnjë përgjigje negative apo të konstatuar si të paligjshme. Në raportin e pranuar si pasqyrë e punës së Kuvendit, Kuvendi i Komunës së Ferizajt është ndër komunat e pakta të Kosovës që nuk ka asnjë shkelje, madje as rekomandim, sepse kemi respektuar parimet, kriteret dhe të gjitha procedurat ligjore, andaj unë zotohem edhe më tutje se do të vazhdoj të punoj duke përmbushur të gjitha obligimet ligjore dhe presim që për herë të parë të formojmë edhe sekretarinë e Kuvendit të Ferizajt”, tha Gashi-Bytyqi.

Sa i përket vlerësimit të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor që rregullorja për dhënien e tokës komunale për ndërtim është në kundërshtim me ligjin, kryesuesja Gashi-Bytyqi thotë se nuk e kanë marrë parasysh këtë dokument meqë ai është ende vetëm një draft.

“Draft-rregulloret hynë në grupin e vendimeve të cilat nuk kërkojnë vlerësim të ligjshmërisë, pasi si drafte janë të paplotësura, andaj draftet duhet plotësuar me qytetarë, me konsulta, me ministrinë e pastaj të dalin në Kuvend si rregullore dhe pasi të aprovohen atëherë ministria bën vlerësimin e asaj regullore, kështu që është një dokument që nuk e kemi marrë parasysh pasi është një dokument i paplotësuar”, tha Gashi-Bytyqi.

Sipas raportit të funksionimit të komunave të publikuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, komunat më së shumti bëjnë shkelje  në propozim vendimet që kanë të bëjnë me dhënien e pronës komunale në shfrytëzim, rastet e dhënies së pronës komunale me negocim të kryetarit të komunës, rastet e këmbimit të pronës komunale, si dhe  vendime për caktimin e lokacioneve për ndërtimin e objekteve të ndryshme.

Të ngjashme

Të tjera