1 milion euro më pak në buxhetin e Ferizajt për vitin 2021

30 shtatori është afati i fundit për miratimin e buxhetit komunal për vitin 2021, ndërsa ekzekutivi i Ferizajt përveç që nuk ia ka dorëzuar ende kryesueses së Kuvendit këtë dokument të  rëndësishëm, për të nuk janë thirrur as debate publike.

Lidhur me këtë ka reaguar organizata joqeveritare Iniciativa për Progres. Arbenita Topalli nga kjo organizatë, thotë se komuna e Ferizajt ka qenë dashur që moti ta ketë draftin e buxhetit për vitin e ardhshëm.

“Qytetarët nuk kanë pasur mundësi të shohin një lloj drafti, ose të shohin sa është buxheti i ndarë për investime kaptiale e për kategoritë e tjera, përderisa nuk e kemi një pasqyrë të tillë të publikuar në ëeb faqen e komunës, nuk e dimë se si e ka menduar vet komuna qasjen e tillë, por për disa rregullore ka realizuar takime publike, ndërsa çështjen e buxhetit jo. Ne presim që komuna ta publikoj sa më shpejt draftin e buxhetit dhe t’i adresoj kërkesat që janë bërë deri më tani“, tha Topalli.

Në anën tjetër, drejtoresha e Financave në komunën e Ferizaj Sebahate Ajeti-Sadiku, thotë se ka kohë që  e kanë përgatitur draft-buxhetin e vitit 2021, por që ministria i ka urdhëruar që të mos vazhdojnë tutje derisa t’iu vie qarkorja e tretë buxhetore.

“Ne e kemi përgatitur draft-buxhetin në bazë të qarkores së dytë buxhetore,  por në momentin që ne është dashur ta dërgojmë në Kuvend neve na ka ardhë një njoftim nga ministria për të mos proceduar tutje me dorëzimin e buxhetit pasi është dashur ta presim qarkoren e tretë buxhetore, po ashtu ministria ka bërë rishqyrtimin e kornizës afatmesme të shpenzimeve dhe kjo ka qenë arsyeja që ne është dashur ta presim qarkoren e tretë. Në momentin e marrjes së qarkores së dytë buxhetore ne kemi bërë njoftimin përmes platformës online, pasi për shkak të pandemisë nuk kemi mundur me organizu takime direkte, por përmes platformës online i kemi marrë të gjitha kërkesat që i kanë drejtuar qytetarët, po ashtu edhe nga kryetarë të fshatrave dhe lagjeve kemi kërkuar që të gjitha kërkesat t’i sjellin përmes tyre, të cilat edhe i kemi pranuar”, tha Ajeti-Sadiku.

Drejtoresha e Financave, tregoi se buxheti për vitin 2021 është shkurtuar për më shumë se 1 milion euro.

“Të hyrat vetanake janë ulur për afër 600 mijë euro si dhe granti i përgjithshëm është zvogëluar për afër 453 mijë euro  kryesisht në investime kapitale, kështu që në mënyrë të përgjithshme buxheti i Ferizajt për vitin 2021 ka ulje për mbi 1 milion euro, mirëpo në bazë të qarkores 03 këto shkurtime janë në investime kapitale, kështu që ne do të duhej t’i rishikojmë edhe një herë investimet kapitale, po ashtu t’i rishqyrtojmë edhe projektet që kemi pasur t’i realizojmë”, tha Ajeti Sadiku.

Drejtoresha e Financave tha se draft-buxheti për vitin 2021, i cili ka vlerën prej 31 milionë e 485 mijë euro,  shumë shpejt do t’i dërgohet Kuvendit Komunal për miratim.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.