Në Ferizaj u mbajt mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa në të cilën u diskutua plotësim-ndryshimi i Statutit të Komunës në mënyrë që të krijohet Drejtoria e Inspektoratit.

Nënkryetari i Komunës, Arton Gavazi sqaroi rëndësinë e krijimit të një drejtorie të tillë.

“Propozojmë që të bëhet plotësim-ndryshimi i aktit më të lartë të komunës, Statuti i Komunës, për numrin e Drejtorive. Propozojmë që të formohet Drejtoria e Inspeksionit, propozim që vie nga numri i madh i punëve dhe zhvillimeve të komunës dhe rrethanave për menaxhim më efikas. Veprimtaria do të ishte përcjellja, monitorimi dhe marrja e masave për mbikqyrjen inspektuese. Drejtoria ushtron inspektimin e tregtisë, ndërtimtarisë, çështjeve komunale dhe sanitarisë, bujqësisë, veterinarisë, ambientit dhe pronës”, tha ai.

E, anëtari i këtij komiteti nga radhët e LDK-së, Shkëlzen Selmani, pati disa rekomandime sa i përket kësaj pike.

“Kërkoj prej nënkryetarit, sa sektorë do t’i ketë kjo Drejtori. E jap propozimin me qenë tre sektorë. Secili sektorë me inspektorë të vet. Sektori i ndërtimit me qenë i ndarë. Sektori i rendit komunal me sanitari, e çështje tjera. Sektori jo më i parëndësishëm, sektori i pylltarisë”, theksoi Selmani.

Për këtë pikë u vendos që të diskutohet më detajisht në mbledhjen e Kuvendit Komunal që do të mbahet më 31 maj.

Gjatë kësaj mbledhje u proceduan për në Kuvend edhe propozim-vendimet për shpalljen e interesit të përgjithshëm të dy zonave kadastrale në Ferizaj dhe Komogllavë, propozim-vendimi për dhënien në shfrytëzim afatgjatë të një pjese të parcelës në Babush të Ri dhe Raporti i Punës së ekzekutivit lokal për vitin 2020.

Të ngjashme

Të tjera