ATK-ja hyn në grevë, parashtron kushte Qeverisë

Administrata Tatimore të Kosovës, për tre orë resht i ndërpreu të gjitha shërbimet për tatimpaguesit. Sindikata e të punësuarve të saj, vendosi të mbajë grevë nga ora 9 deri në orën 12.

Përfaqësuesit e sindikatës në zyrën regjionale të ATK-së në Ferizaj, nuk u prononcuan për grevën e sotme, me arsyetimin se do të prononcohet vetëm kryesia e sindikatës në Prishtinë.

Sekretarja e sindikatës, Arlinda Bajra duke prezantuar tri kërkesa kryesore të tyre, tha se greva e sotme është respektuar në të gjitha regjionet e ATK-së.

ARLINDA BAJRA – Sekretare e sindikatës së ATK-së:

“Kërkesat janë paraqitur edhe me shkrim përmes shkresave me shkrim që janë dërguar disa herë në ministri edhe përmes mediave, ku kanë qenë krijimi i kushteve të punës, ka qenë propozim ndryshimi i statusit të ATK-së dhe kanë qenë kompensimet tjera për zyrtaret e Administratës Tatimore. Greva ka filluar sot nga ora 9 deri në ora 12 dhe do të vazhdoj fillimisht kështu, është mbajt në të gjitha regjionet e Administratës Tatimore dhe është respektuar pothuajse 100% e gjithë stafit të regjioneve tjera.”

Në grevën paraprake të mbajtur më 20 maj të këtij viti, sindikalistët mes tjerash, kërkuan edhe përfshirjen e gjithë stafit të ATK-së në pakon fiskale emergjente, sigurimin e mbushjeve telefonike, përmirësimin e kushteve të punës dhe ndryshimin e statusit të ATK-së, në Agjenci me status të veçantë.