Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës (INFRAKOS), e cila menaxhon me pronën e Hekurudhave të Kosovës, asnjëherë nuk e ka dhënë pëlqimin përfundimtar për ndërtimin e nënkalimit tek Xhamia e Nikadinit në Ferizaj.

E meqë punimet kanë filluar në muajin korrik të këtij viti pa e siguruar këtë pëlqim, i bie  se Komuna e Ferizajt ka uzurpuar pronën e huaj.

Madje për fillimin e këtyre punimeve, kishte njoftuar edhe vet kryetari i Komunës, Agim Aliu përmes një postimi në Facebook.

Postimi i njoftimit për fillimin e punimeve të Kryetarit të Ferizajt – Agim Aliu, 24 Korrik 2021

Bazuar në dokumentet ekzistuese të pronësisë, Komuna e Ferizajt po i zhvillon punimet nën hekurudhë vetëm në bazë të kushteve teknike që i ka pranuar nga Infrakos për zhvillimin e projektit të detajuar. Ndërkaq posedimi pëlqimit përfundimtar nga Infrakos-i , do të duhej të ishte çelësi ligjor i nisjes së punëve në terren. Përndryshe komuna përfundon si uzurpuese e pronës shtetërore.

Sipas kushteve teknike të dhëna nga INFRAKOS për Komunën e Ferizajt, në paragrafin e 2-të figuron: Investuesi është i detyruar të hartoj elaboratin detal të vendkalimit në hekurudhë dhe një kopje t’ia dorëzon kompanisë Infrakos me seli në Fushë Kosovë, për revizionin dhe dhënien e pëlqimit.

Televizioni Tema përmes kërkesës për qasje në dokumente publike ka kërkuar nga Infrakos informacione dhe dëshmi për rrjedhën e procedurave, mirëpo nga përgjigja e kësaj organizate u kuptua se Komuna e Ferizajt nuk e ka dorëzuar elaboratin e kërkuar për projektin e Nikadinit,  rrjedhimisht asnjëherë nuk e ka marrë pëlqimin përfundimtar për këtë projekt. 

Në përgjigjen e Infrakos thuhet:  Sa i përket “qasjes në fletëpranimet e elaboratit për projektet: Bashkimi i Qytetit dhe Nënkalimit në fshatin Nikadin te Xhamia” komisioni i ka dhënë kushtet teknike lidhur me projektin, ndërsa projekti ende nuk është dorëzuar nga ana e komunës në Infrakos sh.a.

INFRAKOS SH.A

Rreth kësaj çështjeje, ekipi ynë ka kontaktuar edhe me Drejtorin e Infrastrukturës në Komunën e Ferizajt, Arbër Bytyqin, por ai nuk pranoi të flasë për shikuesit e TV Tema për arsye të njohura vetëm për të.

Më herët, më 22 Korrik 2021, drejtori Bytyqi pat deklaruar se punimet në Nikadin e kanë pëlqimin paraprak nga Infrakos.

“Disa herë e kam bërë publik pëlqimin që e kemi nga Infrakos dhe Kushtet Teknike  që kanë qenë për ndërtimin e këtyre nënkalimeve, disa herë edhe në mediumin tuaj e kam bërë publik këtë pëlqim, e kanë pasur mediat, ka qenë publik dhe besoj që nuk kemi çka të themi më shumë sa i përket këtyre pëlqimeve. Nuk mund të prekësh në pronën e Inrakosit pa pasur pëlqim paraprak përndryshe lënda përfundon në gjykatë e lëre më të bëhet prerja e binarëve dhe kthimi i tyre pa pasur pëlqim, edhe ne këtë e kemi ditur me kohë dhe të gjitha masat i kemi marrë me kohë që të kemi pëlqimet për vazhdimin e punimeve për të gjitha nënkalimet edhe tash për nënkalimin në Nikadin që do të fillojmë me 23 ose 24 korrik punimet, e kemi edhe për atë nënkalim pëlqimin dhe po besoj që do të vazhdojmë realizimin e këtij projekti”.

Arbër Bytyqi – Drejtor i Infrastrukturës në Ferizaj
Arbër Bytyqi – Drejtor i Infrastrukturës në Ferizaj

Me mosdorëzimin e projektit në Infrakos dhe pa e siguruar pëlqimin final, Komuna e Ferizajt rrezikon të ndiqet penalisht për uzurpim të pronës së huaj.

Ngjashëm  kishte ndodhur më 2016, në kohën kur Ferizaj udhëhiqej nga Muharrem Svarqa i LDK-së .

Asokohe, Infrakos u kishte ngritur kallëzim penal për uzurpim  edhe ish-kryetarit Svarqa,  Komunës së Ferizajt, por edhe Ministrisë së Infrastrukturës si investitore e projektit të rrugës përgjatë varrezave ortodokse. Infrakos bëri të ditur se me Komunën e Ferizajt ka edhe një kontest  tjetër pronësor në Gjykatë që nga viti 2008.

Të ngjashme

Të tjera