Dukuria e kërkimit të lëmoshës është vu në objektiv të policisë, si një veprim antiligjor, në bazë të ligjit 03/L, neni 10 paragrafi 2. Shih për këtë  ka nisur një aksion  për ndalimin e  lëmoshë kërkuesve nëpër rrugët e qytetit. Në kuadër të këtij aksioni deri më tash, në Ferizaj janë dënuar 23 persona lëmoshë kërkues. Prej tyre 14 persona të moshës madhore,  9 fëmijë,  15 shtetas të Republikës së Shqipërisë dhe 8 shtetas së Republikës së Kosovës.

Këtyre personave u janë shqiptuar 12 fletëparaqitje sipas ligjit për kundërvajtje. Tek një prej lypsarëve i moshës 83 vjeç, ishin gjetur 1150 euro të fshehura në pantallona, ndërsa dy dënime me nga 500 euro, iu ishin shqiptuar dy lypsarëve të tjerë.

Zëdhënësi i policisë në Ferizaj, Kanun Veseli, tregoi për këmbëngulësinë e policisë që së bashku me institucionet tjera sociale dhe gjyqësore ta luftojnë këtë dukuri.

“Me datë 04.06.2021 kemi hartuar një plan operativ për  lëmoshë kërkuesit dhe atë ditë e kemi marrë një aksion të gjerë në Komunën e Ferizajt ku ka ndaluar 23 lypsarë, që kanë qarkulluar në Ferizaj nëpër rrugë dhe në sheshin e Ferizajt, ku ndaj tyre janë shqiptuar 12 fletëparaqitje sipas ligjit për kundërvajtje. Ndërkohë policia në vazhdimësi, nga se plani është aktiv, ka pasur edhe operacione të tjera, por në masë të madhe domethënë si operacion të gjerë ka qenë kjo ditë për lëmoshë kërkuesit.”

Kanun Veseli – Zëdhënës i Policisë në Ferizaj
Kanun Veseli – Zëdhënës i Policisë në Ferizaj

Gjithashtu Zëdhënësi i Policisë, shtoi se ka bashkëpunuar në raste të veçanta edhe me Policinë e Migrimit, ku me urdhër të gjykatës, lëmoshë kërkuesit i kanë dëbuar në shtetin, nga i cili ata kanë ardhur.

“Me ligj është e përcaktuar dënimi me gjobë për kundërvajtje, ndërsa për recidivistët ky rast kalon në Gjykatën për kundërvajtje, ku ata e kanë për obligim me i dëbuar apo me qëndru këtu. Policia gjithashtu ka bashkëpunuar edhe me Njësinë e Migrimit  që është në kuadër të Policisë Kufitare, ku Policia e Migrimit në disa raste me urdhër të gjykatës i ka dëbuar në raste të veçanta nga Shteti prej nga kanë ardhë. Ne e kemi një rast i cili një i moshuar rreth moshës 69 vjeçare, ka përsëritë edhe për kundër vërejtjeve qe ka marrë dhe gjobave së fundmi para 3 ditëve po i njëjti ka përsërit të njëjtë kundërvajtje, dhe ndaj tij Policia i ka marrë masat e nevojshme dhe ja kanë shqiptuar edhe një gjobë, domethënë është rasti i tretë dhe personi ka qenë recidivist.”

Kanun Veseli – Zëdhënës i Policisë në Ferizaj

Në vazhdën e këtij aksioni policia u bën thirrje të gjithë qytetarëve, që kudo ku shohin lypsarë, të lajmërojnë Policinë në Ferizaj, me kusht që të arrihet një parandalim i kësaj dukurie.

Të ngjashme

Të tjera