2744 punëkërkues të regjistruar në komunën e Ferizajt ishin në qershor të këtij viti sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, transmeton TV TEMA.

Nga këta 1251 janë femra dhe 1493 janë meshkuj.

Krahasuar me qershorin e vitit të kaluar kur në Ferizaj ishin 5608 punëkërkues, sivjet ka 2864 punëkërkues më pak.

Se a ka ndodhur ky zvogëlim i numrit të punëkërkuesve për shkak të punësimit të tyre, për shkak të largimit të tyre nga Kosova apo për shkak se këta persona nuk po kërkojnë punë më, kjo nuk mund të dihet me saktësi.

Agjencia e Statistikave të Kosovës ofron të dhënat e punëkërkuesve në secilën Komunë, çdo tre muaj.

Të dhënat e përdorura në këtë artikull janë marrë nga Buletini Tremujor TM2, Korrik 2022 i Agjencisë së Statistikave të Kosovës.

Lexo edhe:

Të ngjashme

Të tjera