Më 29 dhjetor të vitit 2018 ka hyrë në fuqi Udhëzimi Administrativ që obligon mbajtjen e flamurit të vendit të origjinës së produktit në vendet ku shiten.

Edhe pse ka afër katër vjet prej kur marketet në gjithë Kosovën janë të detyruara që të vendosin flamujt e origjinës, kjo ndodhë rrallë ose kurrë.

Ekipi i Televizionit TEMA doli në teren dhe vizitoi tri markete të mëdha, të cilat janë ndër më të frekuentuarat, për të parë se sa po respektohet vendosja e flamujve të vendit të origjinës tek produktet e Coca-Colas e cila në Kosovë lejohet të importohet vetëm nga Serbia.

Të marketin numër 1, u realizua kjo fotografi e frigoriferit me pije të Coca-Colas në të cilën në asnjë vend nuk janë të vendosur flamujt e origjinës.

Në të njejtin market, pra atë të cilin e quajtëm numër 1, ekipi ynë gjeti raftin në të cilin ishin të vendosura këto produkte Fanta të kompanisë Coca-Cola tek të cilat gjendej flamuri i Maqedonisë së Veriut.

Megjithatë pas një shikimi të shkurtër, ekipi mori vesh se në fakt flamuri i vendosur tek produktet nuk ishte flamuri i vendit të origjinës pasi që vendi i origjinës së këtij produkti ishte Serbia, siç edhe shihet në fotografinë më poshtë.

Pasi që në marketin numër 1 pati mungesë të respektimit të Udhëzimit Administrativ për vendosjen e flamurit të vendit të origjinës dhe me mashtrimin me flamurin e Maqedonisë së Veriut, ekipi ynë u nis për në marketin numër 2 me shpresë se aty do të gjejë respektim të legjislacionit në fuqi.

Sapo mbërritëm në marketin numër 2, filluam të kërkojmë për produktet e Coca-Colas.

Produkteve iu afruam dhe për habinë tonë as në këtë market nuk pati flamuj të origjinës.

Ekipi ynë mendoi se ndoshta marketi numër 2 kishte harruar të vendosë flamujt dhe jo qëllimisht nuk kishte respektuar Udhëzimin Administrativ por kur u kthye në anën tjetër u hoqën dyshimet pasi as shishet e vogla të Coca-Colas nuk kishin flamuj.

Të dëshpëruar dhe mendueshëm se pse marketet kosovare nuk e vendosin flamurin e Serbisë në produktet e tyre, ekipi ynë u nis për në marketin numër 3 me shpresë se ndoshta të paktën njëri nga tri marketet e mëdha do e respektojë këtë Udhëzim Administrativ.

Vend për befasi nuk kishte më, të mësuar tanimë me mosrespektimin e këtij Udhëzimi, ekipi nuk u habit kur pa këtë pamje në marketin numër 3.

Ashtu edhe si dy marketet e para edhe ai numër 3 nuk pati flamuj të origjinës jo vetëm tek shishet e Coca-Colas por as tek shishet me produktet tjera që i prodhon kjo kompani.

Më 14 gusht bëhen pesë muaj që kur me vendim gjyqësor në Kosovë lejohet importimi i produkteve të Coca-Colas vetëm nga Serbia.

Këtë vendim e kishte kundërshtuar Plus-Market nga Ferizaj, i cili edhe po vazhdon betejë ligjore për këtë çështje.

Por edhe pse marketet kosovare janë të detyruar të importojnë këto produkte nga Serbia, në të njejtën kohë e kanë mundësinë shumë të mirë që përmes Udhëzimit Administrativ për vendosjen e flamurit të origjinës së produktit, të informojnë konsumatorët se nga vjen ai produkt.

Televizioni Tema rreth kësaj çështje i dërgoi Inspektoratit të Tregut në Ferizaj këto pyetje:

A po bëhet inspektimi i vendosjes së flamujve të vendit të origjinës së produkteve në markete?

Sa po respektohet vendosja e tyre?

A po mirren masa kur vërehet që ka produkte pa flamujt e origjinës?

A është në dijeni Inspektorati i Tregut për mashtrimet që bëjnë marketet kur vendosin flamuj të vendeve tjera e jo të origjinës?(Marketi numër 1).

Inspektorati i Tregut në Ferizaj, Televizionit Tema i tha se për këtë çështje kompetencë për të folur ka vetëm zëdhënësi i Komunës së Ferizajt, Selim Marevci, të cilin e kontaktuam disa herë por ishte i paqasshëm.

Të ngjashme

Të tjera