Drejtoria e Infrastrukturës në Komunën e Ferizajt ka renditë të arriturat e saj gjatë vitit 2022.

Në Raportin e Punës tregohet për nënkalimet e ndërtuara, punët për stacionin e ri të autobusëve, punët për ndriçim publik por edhe për ndërtimin e një palestre sportive.

Të ngjashme

Të tjera