Connect with us

Verified

VERIFIED – Prezenca e dezinformatave dhe lajmeve të rreme në mediat kosovare – Episodi 3

Published

on

Shpesh, kur flitet për lajmet e rreme dhe dezinformatat, janë gazetarët ata që mbesin fajtorë. Në kohën e teknologjisë, shpesh pa të drejtë, kjo sepse me zhvillimin e internetit dhe prezencën e rrjeteve sociale shumëkush po mundet të thirret në emër të mediave dhe përmes faqeve në rrjete sociale të shpërndajë lajme të rreme. Jeton Mehmeti, kryetar i Bordit të Komisionit të Pavarur të Mediave që është rregullator për televizione dhe radio tregon se ka dy lloje të lajmeve të rreme.

Jeton Mehmeti – Kryetar i Bordit të Komisionit të Pavarur të Mediave:

Në një rrafsh më të përgjithshëm, kur flasim për lajmet e pavërteta… Ne i klasifikojmë në dy kategori kryesore, e para është keqinformimi dhe dezinformimi. Keqinformimi në kuptimin që pala e cila publikon një lajm pa vetëdije e publikon një lajm jo të saktë, jo të vërtetë por pa ndonjë qëllim të keq mbrapa saj, përderisa dezinformimi është një kategori tjetër në të cilën ai ose ajo e cila e publikon informacionin, në fakt e prodhon, e promovon dhe e shpërndan një informacion të rrejshëm, të gabueshëm, të falsifikuar komplet ose me qëllim të krijimit të ndasive tek popullata apo për qëllime profitabile, pra përfituese dhe në këtë aspekt dezinformimi është ajo e cila çon deri tek humbja e besimit të popullit të njerëzve tek mediat fillimisht, pastaj tek rendi publik tek institucionet, tek proceset demokratike, madje kontestohen edhe zgjedhjet, pra te dëmet e dezinformimit për një shoqëri janë me të vërtetë serioze dhe në këtë aspekt, ne si institucion mundohemi që të jemi sa më vigjilentë në luftimin e keqinformimit dhe dezinformimit në mediat tona.

Jeton Mehmeti – Kryetar i Bordit të Komisionit të Pavarur të Mediave

Drejtoresha ekzekutive e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Getoarbë Mulliqi Bojaj thotë se edhe në Kosovë sikurse edhe në të gjithë botën, me zhvillimin e internetit, po rritet numri i lajmeve të rreme.

Getoarbë Mulliqi-Bojaj  – Drejtoreshë e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës:

Ashtu siç e themi gjithmonë, barra gjithmonë bie mbi gazetarët që t’i luftojnë këto dezinformata apo keqinformimi që të gjitha hynë nën ombrellën e lajmeve të rreme Ne preferojmë me quajt që, nëse është i rremë, atëherë nuk është lajm edhe për fatin e keq të qytetarëve, të cilët, kanë mungesë të njohurive bazike për sa i përket edukimit medial, atëherë kanë lulëzuar. portale, nëse mund t’i quajmë portale, të cilat ndjekin agjenda të caktuara edhe shpërndajnë informata të caktuara edhe natyrisht se ato lulëzojnë në kohë të caktuara. Në Kosovë ka dezinformata, natyrisht nuk bëjmë përjashtim, është një trend botëror në ngritje. Dezinformatat kanë ekzistuar që nga krijimi i njerëzimit. Nëse ka pasur lajme, natyrisht se ka pasur edhe lajme të cilat nuk janë të vërteta. Kështu që, tani me ekspozimin ndaj informacionit në këtë formë, posaçërisht me ardhjen në pah të përdorimit të internetit, gjegjësisht të rrjeteve sociale atëherë është e pamundur që të mos bien pre në masë të madhe të lajmeve të cilat shpërndahen për arsye të caktuara. Kjo është tepër shqetësuese për Asociacionin e Gazetarëve. Ashtu siç dihet misioni i AGK-së është t’i mbrojë të drejtat e gazetareve, t’i promovojë këto të drejta, t’i monitorojë rastet e gazetareve edhe njëkohësisht me i ngrit kapacitetet e anëtarëve të vet, pra gazetarëve, kameramanëve dhe fotoreporterëve, nuk dihet prejardhja e plot faqeve të cilat operojnë aq më tepër se këto faqe kryesisht aktivitetin e vet e shtrijnë edhe në Facebook. Edhe sipas disa studimeve, besohet se Kosova e ka numrin e përdoruesve më të madh të Facebook-ut për kokë banori. Edhe tani është shumë më lehtë që këto informata pastaj të shpërndahen tek audienca.

Getoarbë Mulliqi-Bojaj  – Drejtoreshë e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës

Mulliqi Bojaj dhe Mehmeti thonë se në vendin tonë shpesh po ka ndikim edhe lajmet e rreme nga vendet e tjera jomike.

Getoarbë Mulliqi-Bojaj  – Drejtoreshë e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës:

Në Kosovë lulëzojnë këto lloje portalesh, këto lloje faqesh nëpër rrjete sociale, posaçërisht në Facebook në kohë zgjedhjesh. Domethënë, edhe me automatizëm ne kuptojmë që prapa tyre qëndrojnë persona, të cilët kanë interese të caktuara nga grupe nga grupe të caktuara edhe janë kategoritë më të ndjeshme ato të cilat kryesisht bien më shumë më shumë pre e këtyre e këtyre faqeve. Nuk duhet gjithashtu ta harrojmë faktin se ndikimi në Kosovë është jashtëzakonisht i madh, nuk ka më shumë se një muaj e gjysmë që edhe shpërndarja e dezinformatave, të cilat i pranojnë komuniteti më i madh joshumicë në Kosovë, nga shteti i Serbisë rrjedhimisht nga shteti i Rusisë, kanë qenë në gjendje që të krijojnë trazira të përmasave shumë të mëdha, ku ne kemi ë pasur dhjetëra gazetarë të sulmuar Policë të sulmuar. Pra, kemi pas protesta në pjesën veriore të vendit. Kështu, kjo është vetëm një nga anët e asaj se çfarë ne mund të shohim

Jeton Mehmeti – Kryetar i Bordit të Komisionit të Pavarur të Mediave:

Dënimet janë fjala e fundit të cilën ose forma e fundit të cilën dëshirojmë ta përdorim si sanksion ndaj mediave të cilat janë të licencuara tek ne, por fillimisht e kemi parasysh që në bazë të gjetjeve televizionet të cilat janë subjektet të cilat ne i licencojmë dhe i monitorojmë janë deri më tani nga sondazhet që janë zhvilluar në vendin tonë janë burimet më të besueshme të informacionit  sipas një ankete që është bërë me qytetarë, ku thuhet se tetëdhjetë e dy për qind e qytetarëve në baza ditore marrin informacion tek televizionet, informacion që ka të bëjë me çështjet politike dhe aktuale dhe niveli i besimit përgjegjësi te qytetarët e Kosovës në media është diku rreth 64%, pra ka më shumë besim se sa mosbesim në media dhe ky është një fakt që duhet ruajtur dhe në këtë aspekt mundohemi që, aty ku shohim keqinformim që në zhargonin tonë, në politikat tona, ne në kodin e etikës e konsiderojmë si pasaktësi e lajmit, kërkojmë nga palët që të bëjnë ankesat e tyre dhe në këtë aspekt kërkojmë nga mediat ë në fjalë që të bëjnë ë korrigjimet e duhura brenda një afati të shkurtër kohor Dhe, nëse edhe këtu nuk hasim në mirëkuptim, atëherë vjen shprehje sanksionimi i mediave. Por në të kaluarën kemi pasur raste kur është dashur të ndërmarrim veprime edhe të më të ashpra edhe më të menjëhershme. Si rast po e përmendi vendimin tonë për të ndaluar përkohësisht të gjitha kanalet informuese nga Federata Ruse për shkak të luftës në Ukrainë kemi parë një rritje të madhe të keqinformimit të publikut nga kanali sikurse Russia Today dhe Sputnik dhe në këtë aspekt kemi kërkuar nga të gjithë platformat shpërndarëse që të kenë kujdes ndaj të gjithë informacioneve që vijnë nga qarqet ruse dhe kemi marrë vendimin që përkohësisht ato të largon komplet nga shërbimet kabllore në vendin tonë.

Se ka rreziqe nga prania e dezinformatave, kjo veçse dihet, por rreziku nga to rritet akoma më shumë kur përhapen dezinformata për shëndetin e njeriut.

Jeton Mehmeti – Kryetar i Bordit të Komisionit të Pavarur të Mediave:

Rreziqet nga dezinformimi janë të natyrave të ndryshme. Ta përmendim për shembull rrezikun që vjen nga informatat e gabuara apo të rrejshme që kanë të bëjnë me shëndetin e njerëzve Në këtë aspekt, për shembull, kemi pasur një rritje të madhe të informatave të rrejshme që kanë të bëjnë me pandeminë, me vaksinat e kështu me radhë. Dhe kjo ka çuar, ka ndikuar direkt në shëndetin e njerëzve. Po ashtu kemi informacione të cilat kanë të bëjnë me sigurinë publike në përgjithësi. Dhe, këtu mundohemi që të jemi, që të veprojmë në mënyrë sa më të shpejtë, në mënyrë që të mos lejojmë shpërndarjen e atyre informacioneve, po ashtu ka keqinformime, të cilat kanë të bëjnë edhe me politikat e përditshme në vendin tonë dhe kjo nuk është e drejtë për shkak se një nga kushtet të cilat obligohen të gjithë ata që licencohen nga ana jonë, është që lajmi të cilin e plasojnë të jetë i saktë, të jetë i bazuar në fakte. të jetë i bazuar në të dhëna, të ketë një ndarje të qartë në mes të lajmit dhe opinionit, në të cilin e publikojnë, pra këto janë kërkesa dhe aty ku pa dashur bëhen lëshime dhe mund të ketë lëshime të tilla në përditshmërinë e mediave, atëherë obligohen mediat që të bëjnë korrigjimin e duhur, duke i balancuar lajmin, duke i dhënë palës të drejtën për të shprehur mendimin dhe kjo vetëm sa pasuron llojshmërinë e mendimeve në mediat tona. Por keni parasysh, Komisioni i Pavarur për Media ka në kompetencë të vetë vetëm televizionet dhe radiot, pra nuk ka në kompetencë të vetë ligjore, pra mediat online Dhe, në këtë aspekt, kur flasim për keqinformimin e dezinformimin, ne mund të flasim vetëm keqinformimi dhe dezinformimi tek televizionet dhe radiot. meqë nuk i kemi në kompetencë ligjore monitorimin e portaleve.

Getoarbë Mulliqi-Bojaj  – Drejtoreshë e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës:

Rasti më i freskët që e kemi, që është pandemia, ku të gjithë kanë qenë të ndarë në dy anë nuk ka pasur mes, kanë qenë pro ose kundër vaksinave edhe pastaj ka pasur shpërndarje të informatave me qëllim për shpërndarje të panikut. për mosbindje ndaj rregullave dhe kërkesave nga instituti apo edhe nga instancat e tjera Kështu që kjo është shumë problematike dhe pastaj nuk duhet të mos përmendet fakti që kryesisht persona të cilët merren me shpërndarje të këtyre informatave, të cilat nuk janë të vërteta, janë shumë kreativë. Nuk kemi të bëjmë vetëm me lajme të rreme apo fakenews, tash i kemi të bëjmë edhe me deepfakes, kemi të bëjmë edhe me krijimin e videove të ndryshme. edhe të cilat po duken sikur shumë të vërteta, kështu që nuk janë as qytetarët për t’u fajësuar, nëse bien pre.

Për të luftuar lajmet e rreme, të gjithë si shoqëri mund të japim kontributin tonë. Ne si qytetarë të kemi kujdes se nga kush po pranojmë informacion, por edhe të kërkojmë për burime tjera të informacionit për çështjen e njëjtë kurse për institucionet rekomandohet që të japin kontributin e tyre përmes edukimit medial.

Jeton Mehmeti – Kryetar i Bordit të Komisionit të Pavarur të Mediave:

Besoj se si shoqëri kemi një pluralizëm të madh medial, që nënkupton se nëse një medium i caktuar, me qëllim shpërndan lajmet e rreme, atëherë qytetarët kanë mundësinë që përmes kanaleve të tjera ta verifikojnë nëse i njëjti lajm është duke publikuar edhe në vendet tjera dhe kjo është një prej formave se si qytetari mund ta sheh Nëse një lajm që tingëllon shumë ekskluziv dhe i veçantë, është me të vërtetë lajm i vërtetë apo lajm i rremë dhe kësisoj apelon tek qytetarët që aty ku shohin informacione të cilat janë të dyshimta, në aspektin që nuk ka një autor të caktuar, nuk ka burime të informacionit, të cilat janë të qarta. Nuk ka, nuk i është dhënë palës tjetër një mundësi për t’u shprehur dhe mbi të gjitha publikohet nga një medium i cili nuk ka transparencë të autorësisë, redaksisë dhe pronësisë së saj atëherë të kenë kujdes nga lajmet e tilla dhe t’i verifikojnë para se ato informacione t’i marrin si të mirëqena. Besoj se si shoqëri kemi avancuar në këtë aspekt, duke prezantuar, duke ia dhënë publikun mundësinë që përveç televizioneve, radiove të kemi në dispozicion edhe shumë media të tjera online dhe qytetarët tanë kanë mundësinë që t’i balancojnë, që t’i krahasojnë lajmet dhe të marrin pikë pamje të ndryshme dhe kësisoj të arrijnë tek e vërteta. Nuk mund të themi që njëqind për qind mund t’i luftojmë lajmet e rreme, sidomos tek mediat online, meqë na nevojitet fillimisht që të kemi kompetencë ligjore për të monitoruar mediat online dhe pastaj na nevojiten edhe kapacitete njerëzore për të shtrirë veprimtarinë tonë që të verifikojmë çdo lajm i cili publikohet dhe ka të bëjë me mirëqenien e qytetarëve.

Getoarbë Mulliqi-Bojaj  – Drejtoreshë e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës:

Qytetarët vetëm duhet të kenë një lloj skepticizmi të shëndetshëm që jo gjithçka të cilën lexojnë vjen nga një burim kredibil edhe jo gjithçka që gjendet në internet është e vërtetë absolute, është mirë që qytetarët t’i identifikojnë burimet e informacionit të cilat ata ju besojnë dhe pastaj posa të shohin një informatë e cila nuk është shumë e vërtetë, nuk duket sikur mund të ketë ndodhur, t’i qasen atij burimi të informacionit edhe në këtë formë e zvogëlojmë rrethin e mundësisë së shpërndarjes së dezinformatave. Problemi i dezinformatave është se ajo shpërndahet dhe pastaj kur përgënjeshtrohet, nuk e ka fuqinë e njëjtë sikur që e ka dezinformata, domethënë edhe shpërndahet me shpejtësi të dritës, po pastaj për të për ta përgënjeshtruar, për ta luftuar atë dezinformatë është tepër më problematike. Ne si gazetare mësojmë që gjëja kryesore është t’i verifikojmë faktet. Madje t’i verifikojmë, t’i verifikojmë dhe prapë t’i verifikojmë. Prapë po duhemi me u kthye te fakti që interneti sado që ka qenë profitabil, vazhdon të jetë profitabil, na ka dhënë qasje në informata dhe në çdo gjë…interneti e ka dëmtuar gazetarinë tradicionale, sepse posa mediat kanë kalu online, ka fillu edhe sensacionalizimi i gazetarisë, pra shpërndarja e lajmeve. shumë shpejt, ashtu që një medium të jetë i pari. Nuk po them se shpejtësia është e keqe, por nuk mund ta them gjithashtu se është çka i duhet një lajmi të mirë? Çka i duhet një gazetari të mirë? Duhet të bëhet verifikimi, kanë ndodhur gabime shumë shpesh, ku madje janë detyruar që të dalim pastaj mediat edhe të kërkojnë falje, edhe kjo nuk ka ndodhur prej dëshirës për të për të shpërndarë një informatë të tillë, por ka ndodhur prej dëshirës që të jenë të parë në shpërndarjen e një lajmi, e kjo ka sjellë pastaj edhe probleme të tjera. Institucionalisht është një dështim, sepse nuk ka edukim medial. Unë besoj që Kosova marrë parasysh historinë edhe shtetformimin, edhe që jemi një popullatë relativisht të re edhe po përballemi me informata dhe me lajme dhe po ekspozohemi ndaj informacionit, është dashtë me pas një strategji për t’i mbrojtur qytetarët e vet, e krejt se çka kërkohet është që lëndë, të mos jetë lëndë zgjedhore, po të jetë si lëndë obligative në kuadër të edukimit qytetarë, sepse është kjo është kah po shkon bota, domethënë nuk është se do të ketë kthim prapa, nuk e kemi ma komoditetin e të prituri të lajmit në gazetë të nesërmen apo në edicionin kryesor të lajmeve, ne jemi vazhdimisht të ekspozuar qoftë edhe fëmijët nëpërmjet telefonit, sepse nuk është informacion vetëm një lajm të cilin e marrim si një ndodhi ditore, mirëpo është informacion gjithçka që pranojmë ë të re, pra flasim edhe për librat që u lexojnë fëmijëve në çerdhe, flasim edhe për informata të cilat i kalojmë në rrjete sociale duke shikuar edhe me rritje të ekspozimit rritet nevoja edhe për intervenim.

Jeton Mehmeti – Kryetar i Bordit të Komisionit të Pavarur të Mediave:

Me të vërtetë kontrollimi i fakteve është një iniciativë e cila mund nga veç qytetarët të përdoret. Për të verifikuar nëse një lajm është i vërtetë ose jo. Dhe fatmirësisht në vendin tonë platformat të cilat ofrojnë verifikim të fakteve janë në rritje e sipër dhe unë apeloj te qytetarët që t’i vizitojnë ato të shohim herë pas sera se cili medium ka tendencë ndoshta për të prodhuar më shpesh lajmet e paverifikuara, sesa mund të jenë edhe të pavërteta dhe kësisoj ta krijojë një bindje dhe të anashkalojë mediumet, të cilat nuk janë kredibile. Dhe, përveç verifikimit të fakteve, besoj që si shoqëri, me një moshë të re që kemi, mund të arrijmë shumë shpejt, edhe përmes edukimit medial, të ngritim vetëdijësimin, sidomos te gjeneratat e reja që të bëjnë një dallim të informacionit të cilën e marrim, fillimisht a është një lajm apo opinion, a është një lajm i besuar a është i bazuar në fakte, në argumente e në të dhëna, apo është një lajm tendencioz i cili shpeshherë vetëm nga titulli mund të shihet se ka një prapavijë devijuese, pra që synon që ta keqinformojë publikun dhe kësisoj nëse këto lajme publikohen nga ato mediat të cilat janë në kompetencë të Komisionit të Pavarur për Media, Të bëjnë hapin tjetër, që ta bëjnë një ankesë që ta vënë në vëmendje të zyrtarëve të KPM-së dhe pastaj KPM sipas rregulloreve në fuqi do t’i merr procedurat e nevojshme. Kjo është bukur e thjeshtë, përmes website-it tonë aty mund të informohet se si bëhet një ankesë, aty ekziston një formular shumë i thjeshtë, i cili duhet plotësuar dhe pastaj zyrtarët tonë e do ta përpunojnë ato dhëna. Kjo nënkupton se qytetarët duhet të jenë më aktivë në ngritjen e vetëdijes së këtyre lajmeve të rreme, po ashtu edhe në luftimin e tyre duke ia tërhequr vëmendjen, pra rregullatorit, tek ato informacione të cilat janë të dyshimta.

Getoarbë Mulliqi-Bojaj  – Drejtoreshë e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës:

Unë jam hulumtuese e raportit kryesor për lirinë e shprehjes dhe sigurinë e gazetarëve në kuadër të platformën Save Journalist, ku jemi pjesëmarrëse shtatë shtete të Ballkanit Perëndimor. Edhe në kuadër të përpilimit të raportit, natyrisht që takohemi me gazetarë përpos intervistave individuale, ne bëjmë edhe grupe fokuse. Edhe një prej problematikave të cilat është identifikuar është se gazetarëve ju kërkohet sasi dhe jo detyrimisht cilësi. Pra, një gazetar është i detyruar që të publikojë një numër të caktuar të lajmeve në portal edhe pastaj me automatizëm ato lajme të shpërndahen edhe në rrjete sociale, kryesisht në Facebook kanë kaluar edhe në Twitter edhe në Tiktok, më pak në Instagram dhe do të thotë është shumë problematike kur komercializohet një nevojë që është kaq e madhe, pra informimi i qytetarëve. Gazetaria ne e them në fakt vazhdimisht që nuk është vetëm profesion, por është edhe mision, sepse e kemi rastin më të mirë për të shpjeguar ideal, sepse nuk është rast i mirë, kohën e pandemisë kur ne kemi qenë të gjithë të izoluar. Ne të gjithë kemi pritë prej gazetarëve që të na informojnë se çfarë është duke ndodhur me ne, çfarë është duke ndodhur me botën jashtë. Pra, edhe kjo është misioni i gazetarëve. E gjithashtu çfarë duhet të them, është ngritur si problematikë botërisht sa shumë kanë ndikuar opinionet në dobësimin e informacionit, prapë kthehemi te mungesa e edukimit medial. Qytetarët nuk arrijnë të bëjnë dallimin nëpërmjet opinionit dhe informacionit  ka ndodhur një përzierje e strukturës së pastër të një edicioni të lajmeve apo edicioni informativ me debate edhe prapë po them nuk ndodh vetëm në Kosovë, është edhe një nga gjetjet e dokumentarit të cilin i kemi realizu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku qytetarët po e marrin si të mirëqenë atë se çfarë po thuhet nga një individ i vetëm edhe nuk dihet burimi i atij informacioni pra mund të jetë vetëm një bindje personale e dikujt e cila nuk është e bazuar as shkencërisht as në rrafshin social edhe ky është edhe një problem tjetër. Pra, gazetaria është duke është duke kalu një fazë të gjatë tranzicioni edhe po goditet nga të gjitha anët po e vështirëson punën e gazetarëve çdo rrethanë po rrezikun më të madh, gazetarët, gazetaria, informimi e ka nga dezinformatat dhe lajmet të cilat shpërndahen. duke përcjellur agjenda të caktuara, sepse kështu, publiku po e humb besimin tek mediat dhe ata po rrezikohen kur po janë në terren, kështu që është po sillemi në një rreth vicioz, në vazhdimësi dhe duhet me pa, domethënë duhet me qenë urgjencë botërisht globale, me pa se çka mundet me ndodh që qytetarët me u rritë të edukuar mediatikisht.

Bashkëpunimi ndërinstitucional, medial dhe me qytetarët mund të sjellë në përmirësimin e gjendjes me dezinformata dhe lajme të rreme.

Jeton Mehmeti – Kryetar i Bordit të Komisionit të Pavarur të Mediave:

Të gjithë ne të luftojmë këtë dukuri, e cila është në rritje jo vetëm në Kosovë, por në të gjithë vendin Komisioni i Pavarur për Media është rregullator i mediave, televizioneve dhe radiove, por luftimi i kësaj dukurie nënkupton bashkëpunim edhe me vetë mediat, të cilët duhet t’i shtrëngojnë kriteret për plasimin e lajmeve të cilat ato i japin, po ashtu bashkëpunim mes institucioneve dhe organizatave të shoqërisë civile në ngritjen e vetëdijes. së qytetarëve për të luftuar fenomenin e keqinformimit dhe në këtë aspekt besoj që secila palë mund ta japë kontributin e veç që në mos ta luftojmë në përgjithësi a të paktën të kemi një shkallë më të vogël të lajmeve të cilat keqinformojnë publikun.

Getoarbë Mulliqi-Bojaj  – Drejtoreshë e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës:

Nuk janë të pakta rastet në Kosovë që gazetarët i kanë luftu dezinformatat, e kanë lujt rolin e institucioneve. Ku janë detyru në fakt me dalë, ta zëmë gjatë pandemisë, gazetarët kanë qenë një numër i caktum i gazetarëve, të cilët e kanë mbulu shëndetësinë edhe më pas me automatizëm, janë marrë intensivisht me situatën pandemike në Kosovë edhe përpos që kanë qenë duke informu për një të panjohur, që madje as ekspertët nuk kanë pasur ide se me çka po përballen, gazetarët në vazhdimësi janë detyru me i luftu dezinformatat të cilat kanë shku në të keqen e publikut, pra në të keqen e përgjithshme. Qytetarët ta kuptojnë se nuk janë gazetarët ata të cilët i shpërndajnë këto lajme që nuk i shkojnë në përshtatje askujt dhe nuk shkojnë as në të mirën e qytetarëve, as në të vendit…janë grupe të caktuara të interesit edhe është mirë që qytetarët me fillu me mendu si verifikues faktesh, megjithatë jo gjithçka që është e shkruar, është edhe e vërtetë ë nuk i fajësoj që vazhdojnë televizionin ta kenë mjetin apo burimin më kredibil të informatave. Meqenëse jemi të ekspozuar, është mirë që ta krijojmë një lloj mburoje edhe nga ato informata, të cilat shpesh pa dëshirën tonë na vijnë.

Sipas një studimi të kryer me kërkesën e Parlamentit Evropian, dezinformimi në internet ka ndikim në të drejtat e njeriut. Dezinformimi po prek të drejtën e lirisë së mendimit dhe të drejtën për të pasur mendime pa ndërhyrje, të drejtën për privatësi, të drejtën për lirinë e shprehjes, të drejtën për të marrë pjesë në punët publike dhe për të votuar në zgjedhje.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified

VERIFIED – Përmbajtja e paredaktuar e mediave sociale, shqetësuese për shoqërinë – Episodi 9

Published

on

Continue Reading

Verified

Promo – Verified – Episodi 9

Published

on

Continue Reading

Verified

VERIFIED – ”Fake news” po nxit gjuhë të urrejtjes – Episodi 8

Published

on

Continue Reading

Trending