Komunizmi po troket në derën e komunës së Ferizajt

Në takimin e sotëm të Komitetit për Politikë e Financa të Ferizajt, ndër pikat kyçe të diskutimit ishte propozim vendimi për miratimin e rregullores për caktimin e orarit të punës së veprimtarive afariste dhe veprimtarive të tjera që operojnë në Ferizaj.
Lidhur me caktimin e orarit të punës të veprimtarive të ndryshme, ekzekutivi tha se kjo rregullore është model ndërkombëtar, por anëtarët e opozitës thanë se kjo rregullore nuk është në harmoni me ligjin e punës. 

“Qëllimi i kësaj rregullore është që në bazë të kësaj rregulloreje përcaktohet fillimi dhe mbarimi i punës së shoqërive tregtare, afariste dhe veprimtarive të tjera biznesore që veprojnë në Komunën e Ferizajt. Ne i kemi përjashtuar nga ditet e diela vetëm veprimtaritë e industrisë përpunuese, dhe të gjitha veprimtaritë e tjera përveç veprimtaritë akomodimit, kryesisht të gastronomisë,  të gjitha do të jenë ditë pushimi, dhe përveç atyre që punojnë 24 orë, janë veçuar tregjet dhe barnatoret të cilat mund të punojnë edhe të dielave” – tha Zekir Bytyqi, Drejtor komunal i Zhvillimit Ekonomik.

“Duhet të jetë e përgaditur në bazë të ligjeve në fuqi dhe jo vetëm statuti i komunës dhe ligji për qeverisje lokale nuk është e majftueshme, por duhet të jetë i harmonizuar me ligje të cilat përveç që e përcaktojnë se si konstruktohet një marrëdhënie pune dhe cilat  janë detyrimet e punëdhënësit dhe punëtorit, kemi ligjin e punës, ligjin e ndërmarrësis dhe kjo është në kundërshtim me to”, – tha Burim Karameta, nga LDK.

“Këtë propozim që na e kanë dërgu neve vërtet është shumë i mangët, unë  e kam lexuar  një dy tri herë, sen vesh nuk kam marrë, sepse janë të përziera aq keq  që nuk mundet me i dallu kërkush. Në radhë të parë, duhet ta nënkuptojmë që me rregullore për orar të punës nënkupton që secili duhet ti përmbahet atij orari dhe ne me rregullore nuk mundemi t’ia përcaktojmë atij në pylltari dhe në bujqësi se sa duhet të punojë ai se nuk ka asnjë kuptim, ai punon sa të është nevoja dhe sa të është dritë, plus asaj mendoj që duhet të harmonizohet me ligjin e punës”, – tha Xhavit Zariqi nga AAK-ja.

“Raporti mes biznesit dhe punëtorit rregullohet përmes ligjit të punës, dhe komuna nuk mund të involvohet  në atë raport, krejt ideja është me përcaktu një orar për veprimtari të ndryshme, kam vërejtje të mia edhe unë, por pasi që është draft do të diskutojmë në kuvend dhe diskutim publik” – tha këshiltari i PDK-së në KPF- Arian Imeri.


Përndryshe, propozim vendimi i ekzekutivit të Ferizajt thotë se bazohet në nenin 50 të statutit të Komunës së Ferizajt dhe në nenin 58 të Ligjit për Vetëqeverisje lokale, mirëpo në asnjërin nga këto dokumente nuk përmendet se komunat kanë kompetencë për kufizim të së drejtës së bizneseve për punë përmes një rregullimi komunal.

Një tjetër propozim që sërish do t’iu bie në duar kuvendarëve ferizajas është vendimi për plotësimin dhe ndryshimin e rregullores për dhënie të dekoratave. Përfaqësuesi i LDK-së në komitet kishte vërejtje për mospërfshirje të çmimit “Finesa” me këtë rregullore.

“Propozimet e LDK-së nuk janë përfshi asnjë, në raportin e punës është paraqitur se janë ndarë  cmimi “Finesa” për disa regjisorë dhe për shkrimtarin Ismail Kadare, dhe si mund të votojmë pro një regullore të tillë, kur ne nuk jemi përfaqësu me propozoimet tona në këtë dokument.
“Të përkryer nuk ka asgjë dhe nuk besoj që mund të jetë ndonjë herë sa të ketë njerëz. Cmimi “Finesa”, nuk e di se cka nënkupton, me cka lidhet dhe cka përfaqëson ky çmim, unë nuk e di ku është simbolika e këtij çmimi, pse duhet të jetë ose pse jo”, tha Zariqi, AAK.

Në seancën e Kuvendit Komunal e cila është caktuar të mbahet në fund të  këtij muaji,  ekzekutivi komunal do ta shpalos raportin financiar për tremujorin e parë të këtij viti.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.