”Caritas Kosova” diskuton për luftimin e trafikimit të qenieve njerëzore

Organizata humanitare “Caritas” e përbërë nga më shumë se 15 vende të Evropës dhe Lindjes së Mesme për luftimin e trafikimit të qenieve njerëzore, ka mbajtur konferencë gjatë kësaj jave në Prishtinë për çështjen e luftimit të trafikimit të qenieve njerëzore. Kjo konferencë ka mbledhur të gjitha organizatat partnere dhe përfaqësuesit institucional nga niveli kombëtar dhe evropian. Përfaqësueset e “Caritas France”, Elnara Petit dhe Genevieve Colas, thanë se qëllimi i këtyre konferencave është shkëmbimi i përvojave për raste të tilla dhe vetëdijësimi i popullatës për këtë çështje.

Të gjitha organizatat tona në regjione të ndryshme punojnë në terren në vende të ndryshme, në fshate të ndryshme dhe çdo ditë ata bëjnë parandalimin e trafikimit të qenieve njerëzore, ata rrisin vetëdijësimin e kësaj çështje edhe në shkolla se cilat lloje të trafikimeve njerëzore mund të ndodhin dhe ekzistojnë nënregjione, ata ashtu edhe i konfiskojnë viktimat dhe marrin masa mbrojtëse duke iu ofruar strehë afatgjate për mbrojtjen afatgjate të viktimave, ata gjithashtu punojnë edhe me njësitë e zbatimit të ligjit të cilët e zbatojnë sistemin e identifikimit dhe gjithashtu është edhe sistemi se si të punojmë së bashku me ministri të ndryshme, organizata të ndryshme që quhet mekanizëm referues, kështu që nëse unë e identifikoj viktimën e di se ku ta referoj dhe me kënd duhet të punoj”,  tha Elnara Petit, përgjegjëse e projektit për zhvillim në Evropën Lindore.

“Kjo konferencë ka qenë shumë e rëndësishme për ne, ne jemi 15 vende të cilat punojmë së bashku që 9 vite dhe ishte shumë e rëndësishme të jemi këtu në Kosovë, të shohim se çfarë kemi bërë gjatë këtyre 9 viteve, cili ishte ndikimi i punës sonë, të luftojmë kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe të bëjmë parandalimin dhe të punojmë me viktimat”, tha Genevive Colas, koordinatore e rrjetit “Kundër trafikimit të qenieve njerëzore” në Francë.

Ndërkaq, Jakup Sabedini, përfaqësues i ”Caritas”-it në Kosovë, tha se kjo konferencë i është kushtuar ditës ndërkombëtare të të drejtave të njeriut.

“Ky bashkëpunim ka konsistuar këtu në Kosovë me konferencën ndërkombëtare që e kemi pasur në nivel nacional, pra edhe ndërkombëtar, ku kanë marrë pjesë përfaqësues të institucionevce nacionale këtu në Kosovë, gjithashtu edhe ndërkombëtare për të prezantuar dhe i është kushtuar ditës ndërkombëtare të të drejtave të njeriut”,  tha Jakup Sabedini.

 “Caritas Kosova” është themeluar në Ferizaj në vitin 1992 dhe që nga dhjetori i vitit 2016 ka punësuar 600 njerëz në institucione të ndryshme, ndërsa ka mbi 400 vullnetarë në pesë zyra rajonale në Prishtinë, Prizren, Gjakova, Mitrovicë dhe Leposaviç.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.