Përfaqësues të Komitetit Olimpik të Kosovës dhe ata të Administratës Tatimore të Kosovës, kanë mbajtur sot një debat me klubet sportive të Ferizajt, shoqatat kulturore, organizatat joqeveritare dhe bizneset e këtij qyteti, ku u diskutua për ligjin e sponsorizimit.


Presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës Besim Hasani, tha se prej kur ka hyrë ky ligj në fuqi janë lidhur mbi 100, duke kërkuar nga komiteti i sportit dhe bizneset ferizajase që ta zbatojnë këtë ligj.


“Deri më tani mbi 100 kontrata janë të lidhura që i bie se ky ligj është duke funksionuar dhe nuk ka dilema, por duhet rregullorja të përfillet pasi deri te lidhja e kontratës nuk ka procedura të rënduara, por sot e biseduam që të gjejmë edhe forma të tjera të thjeshtësimit që të jemi më efikas dhe ta lëmë të lirë komunitetin e bzinesit dhe të sportit që të jenë në dobi të ngritjes së sportit”,tha Hasani.


Kurse, përfaqësuesi i ATK-së Nait Sharku, tha se ky institucion është i gatshëm t’iu jap sqarime klubeve dhe bizneseve rreth zbatimit të këtij ligji.


”Ne si ATK jemi të gatshëm në çdo formë të japim sqarime si klubeve ashtu edhe bizneseve që mendojnë të lidhin kontrata. Në vitin e kaluar kontratat që janë lidhur kanë mundësi t’i paraqesin në pasqyrat financiare që është afati deri më 31 mars, ndërsa ato financime që i kanë bërë nga janari deri më tani do t’i zbresim nga deklarata e vitit 2020. Mbi të gjitha gatishmëri për të financuar kulturën sportin nuk duhet jetë vetëm te pjesa e tatimit, por është edhe zhvillim i sportit pasi ne krenohemi me të arriturat e sportit dhe kulturës”, tha ai.


Ndërsa,pjesëmarrësit në këtë debat parashtruan pyetje të ndryshme të cilët morën përgjigje nga Hasani dhe Sharku.


“Kontratat të cilat bëhen me biznese, cila është rruga që duhet me ndjekë”, tha një përfaqësues i klubit.


“Klubet duhet kërkesën e tyre me dërgu në ministri për sport në komisionin përkatës dhe për çfarëdo arsye federata nuk e ka dërgu kërkesën tënde atëherë klubi ka të drejtë atë kërkesë ta dërgoj drejtëpërdrejtënë ministri,kjo është bërë që mos të ketë keqpërdorime”,tha Hasani.


“Teatrot e Koosvës janë në linjën buxhetore dhe këtu ne kemi hasur probleme pai ka njerëz që janë të interesuar me bë marrrëveshje dhe ne kemi të drejtë për sponsorizim, por ne nuk kemi llogari bankare dhe këtu kemi hasur në probleme në kuptimin e thithjes së sponsorizimeve”,tha drejtori i teatrit “Adriana”.


“Kushtet përcaktohen me këtë rregullore, ka vend për diskutim këtu dhe është mir që ne ta pranojmë me shkrim dhe e diskutojmë nëse ka vend për ndryshime atëherë mund ta plotësojmë”,tha përfaqësuesi i ATK-së.
“Kemi arritur me bizneset individuale përmes noterit dhe e kemi pa që biznesi i tij është individual fitimprurës dhe nuk ka shumë shpenzime por ka tatim të jashtëzakonshëm dhe nuk kemi arritë me bë kontrata pasi është shoqëri aksionare dhe si mundet me u rregullu kjo që mos me humb sporti pasi kontrata ka mundur të jetë shumë e mirë”,tha përfaqësuesi i klubit “Lybeteni”.


Presidenti i Komitetit Olimik të Kosovës Besim Hasani, tha se për keqpërdoruesit e këtij ligji parashihen dënime.


“Duhet ta keni një njeri të marketingut dhe një kontabilist, kjo ka edhe rreziqe këtu ka edhe vepra peale, mos të mendon dikush ta keqpërdorë këtë ligj, por këtu mundet me u përfshi dikush edhe në vepër penale pa dashtë ndoshta”,tha Hasani.


Ligji për Sponsorizime në Fushën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, i cili është miratuar në qershor të vitit të kaluar u jep mundësi federatave, klubeve, sportistëve dhe Komitetit Olimpik të Kosovës, por edhe institucioneve kulturore, që të kenë mbështetje nga sponsorët. sipas këtij ligji bizneset të cilat sponsorizojnë aktivitetet e sportit, u njihet zbritja 30 për qind nga tatimi në fitim, ndërsa ato që sponsorizojnë aktivitetet e kulturës u njihet zbritja për 20 për qind nga tatimi në fitim.

Të ngjashme

Të tjera