Këndit të lojërave të fëmijëve  në parkun “Liria” në Ferizaj, sot iu shtua edhe një luhatëse më e veçantë se të tjerat. E veçanta e saj është pikërisht për faktin që ajo u vendos për fëmijët me nevoja të veçanta.

Kjo luhatëse që do t’ua mundësoj fëmijëve me aftësi të kufizuara që ta shfrytëzojnë këtë kënd lojërash bashkë me fëmijët e tjerë, u soll nga organizata ”Handikos”, e që këtyre ua mundësoi financimin organizata ”Save the Children” dhe organizata ”SIDA” nga Suedia, në kuadër të projektit “Promovimi i parandalimit të dhunës ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara në të gjitha mjediset”.

Udhëheqësi i këtij projekti Dardan Gashi, tha se me këtë kanë dashur që të përçojnë mesazhe tek institucionet që edhe fëmijët me nevoja të veçanta duhet të intergohen bashkë me gjithë fëmijët e tjerë.

“Kemi menduar me bë një luhajë të qasshme për fëmijët me aftësi të kufizuara në regjionin e Ferizajt, kjo me qenë si iniciativë që përveç që ka me u dhënë mundësi fëmijëve me shfrytëzu parkun e lodrave si gjithë fëmijët e tjerë dhe me mbështet zhvillimin e tyre dhe paralelisht me ngritë vetëdijen tek institucionet e linjës që në rastet kur mendohet të intervenohet në parqe të tilla me u marrë në konsideratë edhe fëmijët me aftësi të kufizuara”, tha Gashi.

Vendosja e kësaj luhatëse për fëmijët me nevoja të veçanta në parku ”Liria”, ia ka kujtuar komunës që  luhatëse të tilla të vendosë edhe nëpër parqe të tjera.

“Ne e falënderojmë organizatën ”Save the Children” dhe ”SIDA”-në suedeze  që  e kanë bërë financimin e këtij projketi, ne si komunë kemi investuar mjaft shumë në infrastrukturën rrugore për personat me aftësi të kufizuara, në të njëjtën kohë jemi duke investuar edhe nëpër parqe të tjera. Ne si komunë jemi duke i kushtuar mjaft rëndësi kësaj kategorie, ne do të investojmë edhe në parqet e tjera, siç është në parku në Rahovicë aty do të angazhohemi që të vendosim lojëra për fëmijët, përfshirë edhe fëmijët me aftësi të kufizuara”, theksoi nënkryetari i Ferizajt Arton Gavazi.

Përfaqësues të implementimit të këtij projekti, u shprehën se nuk janë të kënaqur aspak me atë çfarë po bëhet në integrimin e kësaj kategorie të shoqërisë.

 “Nuk është në nivel të të kënaqshëm, jo vetëm për neve si organizatë, por edhe prindërit, fëmijët, e për askënd, së pari numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara nuk është i ditur akoma saktësisht, ne si shoqëri nuk jemi duke i ofruar kushtet adekuate të cilat mundësojnë integrimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara, nisur edhe nga këtu kur janë vendosur lojëra për fëmijë dhe nuk ka pasur një pjesë për fëmjët me aftësi të kufizuara që i bie se mbesin jashtë, ngjashëm është edhe në shkolla e hapësira të tjera, prandaj nuk është në nivlin e kënaqshëm”, u shpreh Dardan Gashi.

Këndi i lojërave për fëmijë tek parku ”Liria”  ishte ndërtuar një vit më parë nga komuna e Ferizajt.

Të ngjashme

Të tjera