Rregullorja për dhënien e tokës komunale për ndërtim sërish në Kuvend

Draft rregullorja për dhënien e tokës së komunës për ndërtim dhe përdorim të bonusit përsëri do të dërgohet në Kuvendin Komunal për miratim, por tani me një emër më ndryshe. 

Për këtë dokument që tani quhet rregullore për këmbimin e pasurisë së paluajtshme të komunës përmes ndërtimit dhe përdorimit të bonusit, dha sqarime drejtori i Urbanizmit Lulzim Aliu duke treguar pse e kanë bërë një gjë të tillë.

“Duke e pas parasysh që qëllimi kryesor i krejt kësaj pune është i bazuar te këmbimi i pronës janë bërë këto përmirësime që kemi vërejtur në raport me rregulloren e parë të propozuar para disa muajsh. Në esencë rregullorja nuk ka ndryshime, përveç ndryshimit të termave që kuptohen më lehtë, sepse bazë e kësaj është këmbimi i pronës. Unë  e kam dhënë arsyetimin se kjo rregullore qëllim kryesor ka trajtimin e problemeve në qytet që lidhen me ndërtim. Problemi më i madh në Ferizaj është ndërtimi i banesave kolektive të privatizuara, ndërsa oborri i tyre ka mbetur i komunës. Edhe në diskutime publike ka qenë që oborri me dalë në emër të banorëve që janë pronarë të banesave kolektive, kështu që për me zgjidhë këtë problem e kemi propozuar këtë rregullore“, tha Lulzim Aliu.

Opozita kundërshtoi që ky propozim të diskutohet në seancën e ardhshme të Kuvendit.

“Propozoj që kjo pikë të hiqet si pikë e rendit të ditës, pasi në këtë seancë i kemi diku 17 pika edhe këto propozime po bëhen  më shumë se 20, nuk është mirë që kjo rregullore të shqyrtohet në këtë seancë pasi i kemi edhe 2 rregullore të tjera”, tha Imri Hashani nga LDK-ja.

Një propozim tjetër që iu procedua Asamblesë Komunale është edhe ai i Drejtorisë së Financave i cili parasheh që mjetet e disa projekteve kapitale t’iu transferohen projekteve të tjera.

“Ne kemi propozuar që në disa projekte kapitale ku kemi mbetje të mjeteve që nuk mund të shpenzohen këtë vit për shkak të natyrës së punës, kërkojmë nga ju që këto mjete t’i transferojmë në projektet ku kemi mungesë të mjeteve”, tha Sebahati Ajeti-Sadiku.

“Kjo pikë është e pakuptimtë, unë nuk kam mundur ta kuptoj, nuk e dimë  a do të kemi rishikim të buxhetit, ridestinim apo transferim, ne nuk mundemi me pas transferim më shumë se 5%, por këtu siç po shihet po del më shumë se 13%”, u shpreh Imri Hashani.

Seanca e Kuvendit Komunal të Ferizajt është caktuar për datën 23 nëntor.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

300X220