Marketet ankohen se nuk po u lejohet të punojnë pas orës 18:00

Pronarët e marketeve të vogla të cilat operojnë në komunën e Ferizajt, po ankohen se pas orës 18:00 Policia e Kosovës së bashku me Inspektorët po i mbyllin ato detyrueshëm, edhe pse sipas tyre, në bazë të vendimit të ri marketet lejohen të punojnë edhe pas orës 18:00.

“Në orën 18:00 e mbyllim, ne nuk jemi mirë të informuar se a me punu apo jo. Çdo ditë e mbyllim në këtë orë sepse po vijnë inspektorët dhe po na thonë që duhet me e mbyllë. Jemi interesuar, por nuk jemi të informuar, ne nuk kemi shumë punë me klientë, i marrin pijet ecin. Disa po thonë kemi të drejtë me i mbajtë hapur e disa po thonë jo”, Burim Behluli, pronar i marketit ”Blerta” në Ferizaj.

Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje Enver Haliti, thotë se niveli lokal është duke i keqinterpretuar vendimet e fundit të Qeverisë. Ai thotë se këtyre marketeve u lejohet të punojnë edhe pas orës 18:00.

“Kohëve të fundit kemi parë që është bërë një padrejtësi ndaj marketeve të vogla në Ferizaj, sepse po keqintepretohen dy vendimet e fundit të Qeverisë së Kosovës që kanë të bëjnë me menaxhimin e pandemisë COVID-19. Fjala është për marketet e vogla të cilat nga Policia e Kosovës dhe Inspektorati Komunal po detyrohen të mbylllen në ora 18:00 edhe pse sipas dy vendimeve të fundit të Qeverisë veprimtaria e këtyre marketeve lejohet të punojnë edhe pas orës 18:00”, tha Haliti.

Në anën tjetër, inspektorati komunal në Ferizaj Besim Uruçi, thotë se janë duke vepruar sipas vendimit të Qeverisë, i cili  thotë se këtyre bizneseve nuk u lejohet puna pas orës 18:00.

“Sipas vendimit të Qeverisë numër 0142 i datës 11.11.2020, veprimtaria e këtyre subjekteve është  e ndaluar pas orës 18:00 për qytetet që gjenden në zonën e portokalltë. Intepretimi i tyre që lejohet me punu për neve nuk është i saktë, ne jemi konsultuar edhe me zyrën ligjore të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë dhe një gjë  e tillë është e ndaluar pas orës 18:00“, tha Besim Uruçi, inspektor i tregut në komunën e Ferizajt.

6 ditë më parë komuna e Ferizajt është larguar nga zona e kuqe me vendim të Ministrisë së Shëndetësisë. Bazuar në situatën epidemiologjike, kjo komunë tani kategorizohet me rrezik të mesëm të infeksionit.