Mbeturinat në trotuar, problem kronik i Ferizajt

Në këtë video të cilën një vozitës i rastit e ka dërguar në redaksi, shihet se si një qytetar hedh qesen me mbeturina në rrugën “12 Qershori” të Ferizajt, pas orarit të paraparë për mbledhjen e mbeturinave.

Mbeturinat në trotuar janë bërë problem kronik në qytetin e Ferizajt, meqenëse numri i kontejnerëve nëntokësor është i pamjaftueshëm për të absorbuar volumin e mbetjeve amvisnore dhe biznesore në këtë komunë.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

300X220