Në këtë video të cilën një vozitës i rastit e ka dërguar në redaksi, shihet se si një qytetar hedh qesen me mbeturina në rrugën “12 Qershori” të Ferizajt, pas orarit të paraparë për mbledhjen e mbeturinave.

Mbeturinat në trotuar janë bërë problem kronik në qytetin e Ferizajt, meqenëse numri i kontejnerëve nëntokësor është i pamjaftueshëm për të absorbuar volumin e mbetjeve amvisnore dhe biznesore në këtë komunë.

Të ngjashme

Të tjera