Mbyllet për qarkullim “vepra madhore” e Varoshit

      Mëngjesi i sotëm i zuri në befasi banorët e Varoshit, kur e kuptuan se nënkalimi i ri në daljen kryesore të fshatit të tyre ishte i tëri i mbytur në ujë. Disa vozitës nga ky fshat e patën vështirë të depërtonin nëpër nivelin e lartë të ujit që ishte mbledhur aty dhe u detyruan të gjejnë rrugë alternative të daljes nga fshati.

(11 Janar 2020, FB) në foto, disa vozitës të ngujuar tek nënkalimi në Varosh

    Dikush nga përgjegjësit e projektit e ka bërë mbylljen e përkohshme të këtij nënkalimi me shirita të verdhë, që të parandalohet mundësia e ndonjë aksidenti të sërishëm në projektin e infrastrukturës “Bashkimi i Qytetit”, pjesë e të cilit është edhe nënkalimi tek fshati Varosh-Nikadin.

Ky nënkalim ishte hapur më 17 Nëntor 2020, dhe asokohësh nga ana e udhëheqjes komunale të Ferizajt u prezentua me pompozitet si një “vepër madhore” infrastukturore. Mirëpo fotot nga terreni po flasin se projektimi i drenazhimit të ujërave në këtë “vepër” ka lënë shumë për të dëshiruar, ndërkaq shumë qytetarë të Ferizajt tashmë kanë lansuar kritika përmes platformave online. Ndër ta ishte edhe deputeti i Vetëvendosjes nga Ferizaj, Enver Haliti, i cili mbledhjen e ujit tek nënkalimi i ri e “pagëzoi” me “Liqeni i Varoshit”. Që nga orët e para të mëngjesit, nuk mungojnë as idetë kreative të qytetarëve në Facebook, të cilët me humor e kritikojnë dështimin e sotëm në Varosh.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

300X220