Me shpejtësi rekorde u mbajt mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa.

Në fillim të kësaj mbledhja, pika e shtatë e rendit të ditës, vendimi për regjistrimin e emërtimeve rezervë të rrugëve, u largua, teksa u shtua si pikë e rendit të ditës Raporti i Auditimit për Komunën e Ferizajt.

Pikat tjera të rendit të ditës u kaluan me votim unanim për t’u diskutuar në Seancën e Kuvendit Komunal. Ndërkaq për pikën e Transferit të mjeteve sipas Buxhetit të vitit 2021, Drejtoresha e Financave, Sebahate Ajeti tregoi se bëhet fjalë për mjetet rezervë të kësaj Komune.

“Bëhet fjalë për transferin e mjeteve rezervë të cilat Komuna e Ferizajt i ka në buxhetin e Republikës së Kosovës. Në seancën e kaluar e kemi aprovuar pjesërisht buxhetin për këto rezerva, do të thotë në vlerë prej 200 mijë euro ndërkaq ne si tërësi i kemi total 824 mijë euro. Në këtë mbledhje kemi propozuar që mjetet të cilat nuk i kemi të alokuara ende në këto projekte t’i bëjmë alokim përmes kërkesës mirëpo që duhet vendimi i Kuvendit dhe vlera në total për këto projekte është 620 mijë euro sepse në përgjithësi kanë qenë 824 mijë euro, mirëpo 204 mijë euro kemi marrë vendimin në mbledhjen e kaluar të Kuvendit. Pjesa tjetër kanë mbetur deri sa të rregullohet të gjitha sipas udhëzimit administrativ të menaxhimit të financave publike dhe këto projekte i kemi kompletuar si tërësi prandaj kërkojmë edhe aprovimin tuaj që të kalojnë përmes Kuvendit këto propozime.”

Sebahate Ajeti – Drejtoreshë e Financave
Sebahate Ajeti – Drejtoreshë e Financave

Në mbledhje kaluan edhe Propozim-Vendimet për anulimin e vendimeve për dy ngastra kadastrale, atë të Spitalit të Ferizajt në afërsi të parkut “Liria” dhe ngastrën për shoqatën “HandiFer”, pasi që Komuna e Ferizajt kishte marrë urdhëresë, nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal për t’i anuluar ato vendime të cilat i kishte marrë në kundërshtim me procedurat ligjore.

Të ngjashme

Të tjera