Saktësisht 33,933,868 euro është buxheti i Komunës së Ferizajt për vitin 2022.

Edhe pse të hyrat vetanake, që planifikohen të jenë gati 6 milionë euro, janë rritur krahasuar me vitin e kaluar, buxheti i vitit të ardhshëm do të jetë më i vogël se i vitit paraprak.

“Kemi pasur rritje të tavanit të planifikimit të të hyrave vetanake. Nëse do të mund t’i realizojmë si Komunë, do e shohim vitin e ardhshëm nëse edhe gjendja me pandeminë rregullohet. Buxheti i vitit të ardhshëm krahasuar me sivjet është më i vogël për 274 mijë euro në tërësi. Por sivjet në buxhet është përfshirë edhe klauzola investive e cila njihet si “Ndërtimi i Fabrikës së Ujit” në Talinoc”.

Sebahate Ajeti-Sadiku – Drejtoreshë e Financave në Ferizaj

Anomalia e uljes së buxhetit përveç sivjet është vërejtur edhe viteve të kaluara, ku nga buxheti prej 36 milionë në vitin 2020, Ferizajt i kishte rënë në 34 milionë për vitin 2021, e për këtë pati sqarim Ajeti-Sadiku.

“Është Qeveria e Kosovës që vendosë tavanet për secilën organizatë buxhetore, duke përfshirë edhe numrin e banorëve. Edhe pse kemi pasur kërkesë të vazhdueshme që të rritet buxheti por janë këta kufinj që kanë ardhur dhe e kemi obligim ligjor që t’i respektojmë”.

Sebahate Ajeti-Sadiku – Drejtoreshë e Financave në Ferizaj

Se a ka rrezik të mos votimit të buxhetit, për shkak të afrimit të zgjedhjeve, Ajeti-Sadiku, beson që nuk ka, por se tregon se nëse ky Kuvend Komunal nuk e voton buxhetin deri në fund të shtatorit, atëherë Kuvendi i ri i dalë nga zgjedhjet e reja do të duhet ta miratojë.

“E dimë që zgjedhjet lokale janë afër dhe nëse rastësisht nuk miratohet buxheti në seancën e shtatorit jemi të detyruar të thërrasim seancë të jashtëzakonshme përsëri, në të kundërtën, deri në votimin e këtij buxheti, Ministria e bënë alokimin e mjeteve në bazë të buxhetit të këtij viti. Komuna nuk mbetet pa buxhet por është mirë që të aprovohet në mënyrë që t’i marrim në total këto vlera nga Ministria e Financave”.

Sebahate Ajeti-Sadiku – Drejtoreshë e Financave në Ferizaj

Për buxhetin e vitit të ardhshëm në krahasim me sivjet, investimet kapitale do të ulen me një milion euro, derisa mallrat dhe shërbimet do të rriten në vlerë prej 500 mijë euro.

Të ngjashme

Të tjera