RTV TEMA, shpall konkurs për këto pozita:

2 Gazetarë/praktikantë

2 Kameramanë/praktikantë

2 Montazherë/Dizajner grafik

Kërkesat:

* Kandidatët/et duhet të jenë të moshës madhore dhe të kenë shkollim adekuat ose ekuivalent për pozitat e kërkuara me përvojë minimale

* Të jenë banorë të Ferizajt

* Të jenë të gatshëm për punë nën presion kohor dhe jashtë orarit

* Njohja e gjuhës angleze dhe posedimi i patent shoferit janë të dëshirueshme

* Të interesuar/it/at  ta plotësojnë formularin në Google Forms linkun: https://forms.gle/enjqpoU4QC4pHTCS6

Të ngjashme

Të tjera