Në sheshin e Ferizajt, para objektit të komunës po mbahet eskpozita e quajtur “Dhuna nuk fshehet mrena mureve”.

Brenda kësaj hapësire janë tregimet e grave që kanë pësuar dhunë në familje.

Besarta Breznica, koordinatore në Rrjetin e Grave të Kosovës thotë se vetëm gjatë vitit 2021, në Polici kanë qenë të raportuara 2489 raste të dhunës në familje.

Ekspozita ka për qëllim që të ngrisë vetëdijen tek qytetarët se çka është dhuna, cilat institucione duhet të kontaktohen në rast se ndodh dhuna në familje dhe cilat janë përgjegjësitë e institucioneve. Gjatë viteve të fundit është rritë raportimi i dhunës në familje në institucionet tona mirëpo se si po ndihmohen viktimat nga institucionet mbetet një pikëpyetje e madhe. Institucionet shpesh nuk u dalin në ndihmë viktimave të dhunës në familje prandaj edhe e shohim të nevojshme organizimin e ekspozitës“, thotë Breznica për TV TEMA.

Ekspozita do të jetë e hapur në sheshin e Ferizajt deri në ora 16:00.

Të ngjashme

Të tjera