Me projektligjin e ri për pagat, këto të fundit to të rriten në çdo sektor.

Sipas këtij projektligji, koeficientin më të lartë e ka Presidenti/ja me koeficient 18 kurse koeficientin 2 që është edhe koeficienti më ultë e ka kadeti i FSK-së.

Keq me koeficient nuk janë as kryetarët e Komunave.

Sipas projekt-ligjit, kryetari i Prishtinës ka koeficientin 15 kurse kryetarët e Komunave me mbi 100 mijë banorë e kanë koeficientin 13.

Nëse vlera e koeficientit është 120 euro, atëherë i bie që kryetari i Komunës së Ferizajt(Komunë me mbi 100 mijë banorë) të ketë pagë prej 1560 euro bruto.

Nënkryetari i Komunës së Ferizajt pritet të ketë koeficient 11 e që përkthyer në pagë i bie 1320 euro.

Kryesuesi i Kuvendit Komunal në komunat me mbi 100 mijë banorë sipas projektligjit për paga ka koeficient 9 që i bie 1080 euro pagë.

Drejtorët komunalë të Ferizajt po ashtu do të kenë rritje të pagës, ata vlerësohen me koeficient prej 8.3 e që i bie se me ligjin e ri do të marrin pagë prej 996 euro.

Zëvendës kryesuesi i Kuvendit Komunal të Ferizajt është tjetri me radhë sa i përket koeficientit, kjo pozitë vlerësohet me koeficient 6.9 e që i bie 828 euro.

Edhe asamblistët apo kuvendarët komunal të Ferizajt do të kenë rritje në pagesën që u bëhet. Këta të fundit vlerësohen me koeficient 5.9 që i bie 708 euro pagë.

Të gjitha këto pagesa vlejnë për Komunat me mbi 100 mijë banorë siç është Ferizaj, derisa udhëheqësit e  Komunave me numër të banorëve më të ulët planifikohet të kenë paga më të ulëta.

Paga më të mëdha se udhëheqësit e Komunës së Ferizajt pritet të kenë vetëm udhëheqësit e kryeqytetit.

Ky projektligj ka dalë në diskutim publik më 15 shtator 2022.

Lexo edhe:

Të ngjashme

Të tjera