Universiteti i Prishtinës ka hap konkurs për pranimin e studentëve në nivelin master.


Sipas këtij konkursi, në këtë nivel të studimeve do të pranohen 2303 studentë.


Aplikimi bëhet online dhe do të jetë i hapur deri më 30 shtator në ora 16:00, derisa gjatë kësajkohe, kandidatët duhet të dorëzojnë edhe dokumentet në formë fizike.

Konkursi i plotë këtu.

Të ngjashme

Të tjera