Ish ministri i qeverisë së Serbisë për Kosovë, Goran Bogdanoviq, e shpalosi për televizionin e pavarur serb N1 planin e veprimit apo Aneksin e marrëveshjes bazë për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas Bogdanoviq, ky aneks mbrëmë iu është prezentuar kryetarit të Serbisë Aleksandar Vuçiq  dhe kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit, mirëpo, sipas deklarimit të këtij ish-zyrtari serb,  këtë udhërrëfyes asnjëra palë nuk ishte e gatshme për ta mbështetur. Kjo është përmbajtja e aneksit të marrëveshjes bazë sipas Bogdanoviq:

“Ky aneks i marrëveshjes bazë përmban 8 nene, ku përcaktohen afatet për zbatimin e obligimeve të marra nga marrëveshja bazë:

Neni 1

Ky aneks është pjesë përbërëse e marrëveshjes bazë.

Neni 2

Ky aneks e përshkruan sekuencën apo renditjen e veprimeve për zbatimin e marrëveshjes.

Këto veprime burojnë nga obligimet e palëve  të përcaktuara në Nenet 1, 4, 7, 8, 9 dhe 10 të marrëveshjes bazë. Të gjitha obligimet e tjera hyjnë në fuqi në datën e nënshkrimit të marrëveshjes bazë.  Domethënë Nenet 2, 3, 5 dhe 11 hyjnë në fuqi menjeherë pas nënshkrimit të marrëveshjes bazë.  

Neni 3

15 ditë pas nënshkrimit të marrëveshjes bazë ekipi menaxherial do ta prezentojë draftin e parë të statutit, në mënyrë që të sigurohet nivel adekuat i  vetëqeverisjes për komunitetin serb në Kosovë pas negociateve të ndërmjetësuara nga BE.

Neni 4

Pas prezentimit të draftit të parë të statutit, dhe pas nisjes së negociatave për të, palët do të mundësojnë që menjëherë të hyjnë  në fuqi:

  1. Njohja e diplomave, targave, pasaportave dhe vulave doganore.  
  2. Këmbimi i misioneve të përhershme

Neni 5

Palët obligohen se do t’i përfundojnë negociatat lidhur me statutin nga marrëveshja më së voni deri në afatin e përcaktuar në Nenin 8 (150 ditë) të këtij Aneksi, dhe se do ta konfirmojnë ashtu që Qeveria e Kosovës do të miratojë rregulloren e cila do ta sigurojë qëndrueshmërinë ligjore të statutit.  

Neni 6

Jo më vonë se 30 ditë pas nënshkrimit të marrëveshjes, palët do të formojnë një komision të përbashkët që duhet të mbikëqyrë zbatimin e marrëveshjes nën mbikëqyrjen e BE-së.

Neni 7

Kosova në afat prej 30 ditësh nga formimi i komisionit do ta zyrtarizojë statusin e Kishës Ortodokse Serbe dhe do të fillojë procedurën e brendshme për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.

Neni 8

Brenda 150 ditëve pas nënshkrimit të marrëveshjes, BE-ja do të organizojë një konferencë të nivelit të lartë me donatorë të tjerë për të miratuar një paketë të veçantë për mbështetje financiare dhe investime. Konferenca nuk do të mbahet derisa BE të vlerësojë se të gjitha dispozitat e marrëveshjes nuk janë përmbushur.”

Të ngjashme

Të tjera