Më 31 mars do të mbahet seancë e Kuvendit Komunal të Ferizajt.

Në këtë mbledhje të kuvendarëve, kryetari i Komunës së Ferizajt Agim Aliu do të prezantojë raportin e punës për vitin 2022.

Raporti i punës së Komunës së Ferizajt, përmban të arriturat e secilit sektor komunal.

Sipas këtij raporti, sektori i Inspektoratit të Tregut në Ferizaj gjatë vitit 2022 kreu 243 kontrollime.

Ky inspektorat, konfiskoi mallra në dy raste kurse lëshoi 35 gjoba ndaj subjekteve afariste për shkelje.

Në raport thuhet se po ashtu, Inspektorati i Tregut procedoi katër lëndë në Gjykatën e Ferizajt për kundërvajtje.

Sektori i Ndërtimit, sipas këtij raporti ka kryer 305 inspektime teksa edhe ka marr 26 vendime për ndërprerje të punimeve.

20 gjoba mandatore u lëshuan nga ky sektor e gjithashtu u proceduan 3 kallëzime penale në Prokurorinë e Ferizajt dhe u morën dy vendime për rrënim.

Sektori i Ambientit gjatë 2022-tës shqiptoi 43 gjoba për hedhje të mbeturinave kurse thuhet se dhanë edhe shumë vërejtje verbale.

Ky sektor ka bërë 15 rekomandime për eliminimin e deponive ilegale.

Sektori Komunal, në këtë raport tregon se ka kryer 280 kontrolle të rregullta dhe 108 vizuele.

Katër gjoba janë shqiptuar nga ky inspektorat e po ashtu katër lëndë u proceduan në Gjykatë për kundërvajtje.

Sektori Komunal ka punuar me 3 inspektorë, sektori i ambientit ka punuar me 2 inspektorë, ai i Ndërtimit me 2 dhe ai i Tregut me 2 inspektorë.

Raporti i Inspektorateve:

Të ngjashme

Të tjera