Prokuroria Themelore e Ferizajt ka filluar hetimet rreth tenderit “Aktivitete, 150 vjetori i qytetit të Ferizajt”.

Ky tender, kur u nënshkrua kapi vlerën prej mbi 331 mijë euro.

TV TEMA kishte raportuar për shkeljet procedurale që ishin kryer qysh nga inicimi i kësaj procedure të prokurimit.

Prokuroria e Ferizajt në një përgjigje për TV TEMA konfirmuan hetimet rreth këtij rasti.

Ju njoftojmë se lidhur me aktivitetin e prokurimit “Aktivitete, 150 vjetori i qytetit të Ferizajt”, Prokuroria Themelore në Ferizaj, ka autorizuar Policinë për ndërmarrjen e gjitha veprimeve të nevojshme hetimore dhe rasti aktualisht është në procedurë hetimore“, thuhet në përgjigjen e Prokurorisë për TV TEMA.

Ky aktivitet i prokurimit ishte inicuar nga Drejtoria e Kulturës në Komunën e Ferizajt duke përdor procedurën e negociuar pa publikimin e njoftimit për kontratë, gjë që ka pamundësuar një procedurë të hapur të konkurimit për këtë tender.

Për këtë aktivitet, Komuna e Ferizajt nuk kishte ndarë buxhet fare, megjithatë kontrata është nënshkruar, e nga Drejtoria e Kulturës për TV TEMA-n patën thënë që paratë u morën nga kategoria “Mallra dhe shërbime”.

Shiko edhe dy hulumtimet e kryera nga TV TEMA për këtë çështje:

Të ngjashme

Të tjera