Të zgjedhurit nga vota e popullit dhe disa zyrtarë tjerë publik janë ligjërisht të obliguar që të deklarojnë pasurinë e tyre në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsonit në baza të rregullta vjetore.

Këtë obligim e ka edhe kryesuesi i Kuvendit Komunal të Ferizajt, Xhavit Zariqi.

Por ngjashëm sikurse  kryetari i Komunës,  edhe kryesuesi Zariqi sivjet nuk e ka deklaruar pagën e plotë vjetore.

Për vitin 2022, Zariqi ka deklaruar të hyra vjetore nga Kuvendi Komunal në vlerë prej 1,090.39 euro , që mesatarisht për një muaj i bie rrogë prej 90.86 euro.

Megjithatë, nëse krahasohet me vitin 2021, kryesuesi Zariqi sivjet ka përparuar, pasi që vitin e shkuar ai nuk e kishte deklaruar asnjë të hyrë nga Kuvendi komunal.

Lidhur me deklarimin e vitit 2021, Agjencia Kundër Korrupsion më 14 Mars të këtij viti kishte ngritur kallëzim penal kundër kryesuesit Zariqi, mirëpo Prokuroria Themelore e Ferizajt ka pushuar hetimet nën pretekstin se ka mungesë të provave.  Mirëpo në fletëdeklarimin e vitit 2021, i cili është shënim publik,  shihet qartë se nuk ka deklarim e tij të pagës në rubrikën e të hyrave vjetore.

TV TEMA ka kërkuar sqarime nga Agjencia Kundër Korrupsion për provat që i kishte deponuar me këtë kallëzim penal në Prokurori, mirëpo ky institucion nuk ka kthyer fare përgjigje.

Të ngjashme

Të tjera