Nis fushata Paguaj Tatimin – Ndihmo Qytetin

Për ta sensibilizuar edhe më shumë opinionin lidhur me vendimin që pushteti lokal e ka marrë për ulje të tatimit në pronë, drejtoresha e financave të Ferizajt bashkë me disa kolegë të tjerë, të veshur me fanela të bardha, shpërndanin fletushka informuese për këtë fushatë. Drejtoresha Sebahate Ajeti Sadiku tregoi se nga shtatori i këtij viti do të rishikohen zonat tatimore në kuadër të politikave fiskale ku tatimi në pronë do te ulet ë 10 përqind.
“Qëllimi i kësaj kampanje është që t’i informojmë qytetarët se sa vlerë ka pagesa e tatimit në pronë, ku shkojnë ato mjete dhe pse duhet paguar tatimi në pronë. Kryesisht pagaset që behen për tatimin në pronë shkojnë për investime kapitale, që do të thotë se sa më shumë që i kryejmë obligimet tona me rregull, aq më e mirë do te jetë edhe cilësia jetësore në komunitetin ku ne jetojmë.”, tha Ajeti.
Me këtë rast, drejtoresha e financave ka paralajmëruar borxhlinjtë e tatimit në pronë, se prej muajit tetor, komuna do të nisë inkasimin e borxheve përmes përmbaruesve privat.
“I ftoj qytetarët në zyrat e tatimit që të njoftohen për borxhet që kanë, meqë nga 1 tetori, me ligjin e tatimit në pronë, komuna obligohet që borxhet t’i inkasojë me përmbarues privat. Në fakt, nuk jemi te interesuar që borxhet t’i inkasojmë në këtë mënyrë, por është në të mirë të dyanshme që këto pagesa të kryhen në afat të caktuar për t’iu ikur ndëshkimeve me kamata”, tha Ajeti.
U bë e ditur se në gjashtmujorin e parë të këtij viti, të hyrat nga tatimi në pronë kanë shënuar rritje deri në 25 përqind, dhe se nga 1 janari deri me 31 korrik, të hyrat e tatimit në pronë kanë kaluar vlerën e 1 milion eurove.
U tha po ashtu se fushata me moton “Paguaj tatimin në prone- ndihmo në zhvillimin e qytetit”, do të zgjasë një muaj, ku nuk do të mungojë një laryshi e aktiviteteve të ndryshme.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

728X90
728X90